Tekst Jack Oosthoek

Marechaussee-generaal wijst Divisie F&L vanaf nu de weg

Hij is nog maar kort binnen, maar de nieuwe commandant van de Divisie Facilitair & Logistiek (F&L) van het Commando DienstenCentra, brigadegeneraal Ronald Harmsma (KMar), lijkt zijn draai aardig te vinden. “Ik zit nu gewoon in een ander boeiend werkveld.” Zijn voorgangster, brigadegeneraal Leanne van den Hoek, heeft de deur van de divisie met een goed gevoel achter zich gesloten. “Commandant van de Divisie F&L zijn is betekenisvol werk.” 

Brigadegeneraal Ronald Harmsma, de nieuwe 1ste man van de Divisie Faciliteit & Logistiek. “Het is altijd mooi om ergens commandant van te zijn.” Foto Evert-Jan Daniëls.

Generaal Harmsma:

Wat was uw 1ste reactie toen u hoorde dat u commandant van de Divisie F&L zou worden?

“Het is altijd mooi om ergens commandant van te zijn. Eindverantwoordelijkheid dragen, dat trekt me. Een operationele functie had ik ook prachtig gevonden. Maar daarvan zijn er binnen de Marechaussee maar weinig. De functie van commandant van de Divisie F&L doet beslist niet onder voor een operationele baan. Ik zit nu gewoon in een ander boeiend werkveld.”

“De functie van commandant van de Divisie F&L doet beslist niet onder voor een operationele baan”

Hoe heeft u zich op uw nieuwe taak voorbereid?

“De afgelopen tijd heb ik de ontwikkelingen bij het CDC vooral via mijn netwerk en ‘digitaal’ gevolgd. Ik denk dat ik aardig op de hoogte ben. Aan de andere kant moet je alles met eigen ogen en oren zien en horen om er gevoel bij te krijgen. Zodoende heb ik introductiegesprekken gevoerd waarin ik best voor verrassingen kwam te staan. Zo is het Project Niet Operationeel Dienstvervoer (PNOD) veel ingewikkelder dan ik dacht. Er komen per dag wel 2400 aanvragen binnen. Om dit in goede banen te leiden is een enorme organisatie nodig, wat ik niet wist. Ik beschouwde die ondersteuning als een vanzelfsprekendheid. Nog een verrassing, een aangename: dank zij hypermoderne technieken loopt het PNOD voor op soortgelijke systemen in de burgermaatschappij.”

“Tijdens de introductiegesprekken merkte ik ook dat de medewerkers van Facilitair & Logistiek zich goed met hun opdrachtgever vereenzelvigen. De interactie is goed. Maar gouden kranen leveren? Dat is door de beperkte assortimenten en krappe budgetten onmogelijk. Het geld is primair bedoeld voor het operationele proces van Defensie, oefeningen en missies.” 

“Gouden kranen leveren is door de beperkte assortimenten en krappe budgetten onmogelijk”

Gaat u zaken anders aanpakken dan uw voorganger?

“Nee, ik ben niet van plan om haakse bochten te maken. De ingeslagen weg is goed. Wel wil ik in verbeteringen investeren. Daarvoor zal ik mijn oor bij de Defensieonderdelen te luisteren leggen. Wat willen ze precies van ons? Wat mij betreft komt er in dat opzicht veel dynamiek. Ook heb ik me voorgenomen om de komende tijd ‘verwonderpunten’ te noteren. Over circa 3 maanden bekijk ik ze opnieuw en vraag me dan af: wat doe ik hier precies mee? Maar eerst kijk ik om me heen. Pas daarna maak ik mijn mind op. In gezamenlijkheid, want ik hecht aan draagvlak.” 

Hoe ziet u de toekomst van de Divisie F&L?

“Die blijft een cruciale speler in de ondersteuning van de krijgsmachtdelen. Anders dan de overige divisies, vind je ons terug op alle kazernes in het land. Zolang wij aan de kwaliteit van onze ondersteuning werken, blijven we zonder twijfel een gewaardeerd partner. Ik ga genieten van deze baan.”

Van den Hoek spreekt haar gasten toe tijdens de commando-overdracht. Links achter haar Harmsma.

Generaal Van den Hoek:

Met welk gevoel neemt u afscheid van de Divisie F&L?

“Met een goed gevoel. De afgelopen 3 jaar zijn bergen werk verzet. Het personeel van de Divisie F&L was enorm betrokken en telkens bereid om verbeteringen aan te brengen. Iedereen heeft hart voor Defensie en wil de ondersteuning zo goed mogelijk regelen.”

“Onze mensen schiepen er eer in om elkaar en anderen te ondersteunen”

Wat vond u van de functie van commandant F&L?

“Commandant van de Divisie F&L zijn is betekenisvol werk: de divisie levert cruciale facilitaire en logistieke ondersteuning aan Defensie voor de gereedstelling en inzet van militairen. Leidinggevende zijn van een operationele eenheid is echter ook een leuke baan. Dan zit je nog dichter op het primaire proces van Defensie. Dit neemt niet weg dat ik mijn ei bij F&L altijd goed kwijt kon.”

Volgens Van den Hoek was het personeel van de Divisie F&L enorm betrokken bij het werk en telkens bereid om verbeteringen aan te brengen. “Iedereen heeft hart voor Defensie en wil de ondersteuning zo goed mogelijk regelen.”

Aan welke gebeurtenissen bij F&L bewaart u goede herinneringen?

“De ondersteuning van operaties, zoals de Nuclear Security Summit en de repatriëring van de slachtoffers van de ramp met de MH-17. Iedereen wist wat er moest gebeuren en de focus lag bij de ondersteuning. Wat de MH-17 betreft: in samenwerking met instanties binnen en buiten Defensie is dit goed gegaan. Het CDC heeft zijn uiterste best gedaan om te helpen de slachtoffers te repatriëren. Onze mensen schiepen er eer in om elkaar en anderen te ondersteunen. Sommige belden vanaf hun vakantieadres of ze misschien moesten terugkomen om te helpen...”

“Goede herinneringen bewaar ik ook aan het Landelijk Facilitair Management Overleg (LFMO), een samenwerkingsverband tussen belangrijke facilitaire diensten van de rijksoverheid. Ook Defensie sluit zoveel mogelijk op deze ontwikkelingen aan. Andere overheidsinstanties gebruiken onze defensielocaties en dan is het zaak om samen met de hoofdgebruikers goede afspraken te maken over medegebruik en af te nemen diensten. Overigens is het LFMO bedoeld om de ambtenaar vóór het jaar 2020 een goed gefaciliteerde werkplek te bezorgen, onafhankelijk waar of wie die plek faciliteert.”

“Het CDC moet ‘ballen’ met de schaarse capaciteit”

Zijn er dingen gebeurd waarover u minder tevreden bent?

“Er is niet altijd capaciteit beschikbaar om al het werk dat er ligt te behappen, wat overigens zo blijft. Het CDC moet ‘ballen’ met de schaarse capaciteit. Verder kunnen de procedures bij CDC Direct en bij de servicebalies nog beter op elkaar worden afgestemd. Het kan allemaal nog sneller en klantvriendelijker. Dat neemt niet weg dat de Divisie Facilitair & Logistiek goed in staat is om samen te werken en te doen wat er moet gebeuren: goede ondersteuning leveren.”

Hoe kijkt u terug op uw loopbaan bij de krijgsmacht?

“Ik heb altijd veel mogelijkheden gekregen om me te ontplooien. Toen ik in het verre verleden bij Unilever vertrok, zeiden ze: ‘je komt terug’. Dat dit niet is gebeurd, komt door de kameraadschap bij de krijgsmacht en de afwisselende en uitdagende functies die ik er mocht vervullen. Ik kijk in dankbaarheid terug.”

Van den Hoek kijkt in dankbaarheid terug op haar loopbaan bij Defensie. “Ik heb altijd veel mogelijkheden gekregen om me te ontplooien.”