De jubilerende stichting Burgerpersoneelsfonds Defensie (SBF) heeft een kort animatiefilmpje gemaakt over haar werk. De in 1955 opgerichte stichting helpt (ex-) burgermedewerkers van Defensie die door medische of sociale oorzaak in de financiële problemen zijn geraakt.

De SBF is als bijzondere organisatie-eenheid een onderdeel van de divisie Personeel & Organisatie Defensie. Met een symposium onder de noemer ‘Uitkomen met je Inkomen’, stond de stichting onlangs stil bij haar 60-jaar bestaan. Daar ging het filmpje van de DPOD in première (zie deze link op de Facebookpagina).

Zelf verantwoordelijk

Minister Jeanine Hennis-Plasschaert was 1 van de sprekers op het symposium. “Iedereen kan onverwachts in financiële problemen komen en dan is het heel fijn dat er fondsen zijn zoals dit." Ze onderstreepte nog een keer dat de hulp van de SBF voor velen op het moment komt dat ze die het hardst nodig hebben. Want hoewel iedereen zelf verantwoordelijk is voor de eigen financiële huishouding, ziet ook Hennis regelmatig dat mensen door onvoorziene omstandigheden in de problemen komen. 

Tijdens de bijeenkomst op de Kromhout Kazerne maakten acteurs duidelijk wat de invloed van schulden op mensen is. Dat maakte indruk, ook op de minister. Hoewel ze hoopt dat de stichting op termijn overbodig is, realiseert ze zich dat de praktijk weerbarstiger is. “Dus uw goede werk kan op mijn steun blijven rekenen.”  

Symposium

Het symposium stond in het teken van de achtergronden van problematische schulden bij Nederlanders en de hulpverlening die daarvoor bij onder meer gemeenten te vinden is. De sprekers waren het er over eens dat een fonds zoals het SBF een waardvolle aanvulling op die hulpverlening is.

Meer informatie over de stichting, inclusief een aanvraagformulier voor hulp, is te vinden op: http://www.burgerpersoneelsfonds.nl/