Dit artikel hoort bij: Pijler (opgeheven) 07

10 jaar NLDA. 10 mijlpalen

2005 | Academisch jaar 1

Staatsecretaris van Onderwijs Nebahat Albayrak opent op 2 september het eerste academisch jaar van de NLDA. Generaal-majoor Ton van Osch wordt daarmee behalve gouverneur van de KMA ook de eerste commandant van de NLDA.

2008 | Eerste vrouwelijke hoogleraar

Désirée Verweij wordt hoogleraar Militaire Ethiek aan de NLDA.

2011 | Eerste joint commandantencursus

18 militairen van verschillende krijgsmachtdelen zijn na deze cursus aan het IDL optimaal voorbereid op een bataljons-, squadron- of overeenkomstig commando.

2012 | Eerste bachelors

De opleidingen Krijgswetenschappen, Militaire Systemen & Technologie en Militaire Bedrijfswetenschappen krijgen erkenning als universitaire bachelor-studie.

2012 | Nieuw: TalenCentrum Defensie

Alle taaldocenten en vertalers komen binnen de NLDA samen onder 1 dak. Doel is om de communicatieve- en (inter)culturele competenties binnen de krijgsmacht te versterken.

2013 | Nieuw: ExpertiseCentrum Leiderschap Defensie

Zowel civiele als militair (aspirant-) leidinggevenden kunnen bij het ECLD terecht voor individuele coaching, teamcoaching of intervisie. Daarnaast houdt het ECLD zich bezig met toegepast wetenschappelijk onderzoek, beleidsadvisering en ondersteunt trainingen en opleidingen.

2013 | Accreditatie 1e NLDA Master

De modulaire Engelstalige masteropleiding Military Strategic Studies aan de Faculteit Militaire Wetenschappen (FMW) krijgt goedkeuring van de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie. De studie is voor zowel civiele als militaire cursisten.

2014 | Eerste cyberhoogleraar

Brigade-generaal Paul Ducheine benoemd tot hoogleraar Cyberoperaties. Aan de Universiteit van Amsterdam is hij bijzonder hoogleraar Military Law of Cyber Security and Cyber Operations.

2015 | En dat is 2

De NAVO geeft goedkeuring aan de European Joint Master’s in Strategic Border Management. Deze ‘Frontex-master’ is de 2e geaccrediteerde NLDA-masteropleiding.

2015 | Docenten gekwalificeerd

De academische docenten aan de NLDA verwerven de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO). Dit is een keurmerk voor de didactische bekwaamheid van docenten in het wetenschappelijk onderwijs en een erkenning van de kwaliteit van het onderwijs aan de NLDA.