Tekst Jack Oosthoek
Foto Louis Meulstee

DBBO-professionals dag en nacht klaar voor het grote werk

‘Vijanden verras je, met vrienden coördineer je’. Dat is hem, de slogan van de Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie (DBBO) waarin alle beveiligingseenheden van de krijgsmacht in 2011 zijn samengebracht. DBBO wil zo aangeven dat samenwerking met de operationele commando’s voorop staat. “Alleen dan kan Defensie haar belangen maximaal beschermen”, weet kolonel Niels ten Anscher, tot eind september commandant DBBO. 

Vier jaar geleden bekeken de operationele commando’s de oprichting van DBBO met argusogen. Wat nou? Raken we onze bewakings- en beveiligingstaken kwijt? “Er heerste destijds onbegrip over de rol van DBBO”, legt Ten Anscher uit. “Commandanten vroegen zich af hoe het verder moest met hun bevoegdheden op het terrein van bewaken en beveiligen. Bijna vijf jaar later vlot de samenwerking steeds beter.”

“Het veiligheidsbewustzijn van het Defensiepersoneel moet omhoog”

Veertien schendingen

Het personeel van DBBO waakt dagelijks over maar liefst 5.500 defensiebelangen’. Dat zijn schepen, kazernes, vliegbases, terreinen, installaties, wapenkamers, wapensystemen. In 2014 werden de defensiebelangen veertien keer geschonden. Schendingen zijn diefstallen, vernielingen en inbraken, gepleegd door eigen personeel of een buitenstaander. “Meer kan ik hier om veiligheidsreden niet over vertellen, behalve dan dat het veiligheidsbewustzijn van het defensiepersoneel omhoog moet. Ik zou graag méér ‘sleuteldiscipline’ zien”, zegt Ten Anscher.

Ziektemeldingen

De DBBO’ers voeren dagelijks circa 650 dag- of nachtshifts, ofwel diensten, uit. Jaarlijks zijn ze goed voor ongeveer 235.000 diensten. 99,9 procent daarvan wordt gerealiseerd, DBBO streeft echter naar honderd procent. “De gemiste diensten komen bijna altijd door last minute ziektemeldingen en DBBO heeft geen flexibiliteit in huis om dat op te vangen”, vertelt de kolonel. “We pakken dit probleem aan door planning en overwerk zo slim mogelijk te regelen en vaker gebruik te maken van een particulier bewakings- en beveiligingsbedrijf.” 

Lessen in integriteit

De leiding van DBBO spaart kosten noch moeite om het personeel bij de les te houden. Zo moet iedereen eens in de vijf weken aan een training Integrale Beroepsvaardigheden Training (IBT) geloven. Daarin draait het om schieten, aanhoudings- en zelfverdedigingstechnieken, wet- en rechtskennis, het gebruik van pistool, handboeien en wapenstok, lessen in integriteit, EHBO en bedrijfshulpverlening.

Ook volgt het personeel opleidingen bij regionale opleidingscentra. Ten Anscher: “Al onze beveiligers moeten in de toekomst ook over burger-vakdiploma’s beschikken. Werken aan kwaliteit is en blijft één van onze prioriteiten. Zelfs onze diensthonden zijn getraind en gecertificeerd. Ruim 95 procent voldoet aan de eisen die je aan zo’n hond kunt stellen. Hij moet bijvoorbeeld gehoorzaam zijn en weten wanneer hij wel en niet mag bijten. Een diensthond is toch een soort geweldsmiddel.”

“Werken aan kwaliteit is en blijft één van onze prioriteiten”

Kostenbesparing

2016 wordt een cruciaal jaar voor DBBO, omdat dan het alles overkoepelende Defensie Bewakings- en Beveiligingssysteem (DBBS) wordt ingevoerd. De huidige elektronische bewakings- en beveiligingssystemen werken weliswaar goed, maar raken zo langzamerhand verouderd. Denk aan de scanner bij de poort waartegen je je Smartcard houdt om binnen te komen. Opnieuw om veiligheidsredenen geeft Ten Anscher geen verdere details prijs. “Behalve dan dat een landelijk systeem tot kostenbesparing leidt en dat het geld dat wordt uitgespaard voor andere belangrijke zaken kan worden gebruikt.”

Paul Herber nieuwe commandant DBBO

Kolonel Paul Herber van het Commando Luchtstrijdkrachten (op de foto links) is sinds 23 september de nieuwe commandant van DBBO. Herber heeft in zijn dertigjarige loopbaan verschillende functies vervuld bij de luchtverdediging, grondoperaties en in de sector financiën en control. De afgelopen drie jaar was hij hoofd Kabinet van de hoofddirecteur Financiën en Control van Defensie. Herber streeft naar een intensieve samenwerking met alle defensieonderdelen en een sociaal veilige organisatie waar ruimte is voor zeggenschap en ontwikkeling van de medewerker. Hij hecht grote waarde aan ‘360 graden leiderschap’, zodat niet alleen de commandant, maar ook alle leidinggevenden en medewerkers elkaar aanspreken op werk en gedrag. Ten Anscher is hoofd van de afdeling Personele Gereedheid van de staf van het Commando Landstrijdkrachten geworden. 

Hulde voor Ten Anscher

Daags voor zijn afscheid werd Ten Anscher in Stroe door het CDC in het zonnetje gezet. In bijzijn van vele DBBO’ers overhandigde commandant CDC Leonard Kok hem de legpenning van dit defensieonderdeel. “Dank zij u scoort DBBO bijna honderd procent, een prestatie van formaat”, sprak Kok. “In samenwerking met de krijgsmachtdelen heeft u het vak van bewaker/beveiliger inhoud gegeven. U hebt uw werk op een ontzettend goede manier gedaan.” De legpenning van het CDC is bestemd voor mensen of organisaties die bijzondere verdiensten voor een organisatie hebben en voor personeel dat op een buitengewone manier heeft gefunctioneerd.