Meer tijd voor persoonlijk contact

Burger of militair en hulp nodig omdat je thuis of op kantoor met een probleem worstelt? Dan kun je contact opnemen met een bedrijfsmaatschappelijk werker in jouw regio. Althans, zo ging het tot nu toe. Je kunt nu ook terecht bij een centraal loket. Lid van het managementteam van het Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk (DC BMW) majoor Rob van Eerden legt uit.

Waarvoor kun je bij het DC BMW terecht?

“Het DC BMW ondersteunt commandanten en medewerkers in binnen- en buitenland in moeilijke situaties. Dat kan zijn bij ongelukken, sterfgevallen, arbeidsconflicten, moeilijkheden thuis, et cetera. Verder signaleert het dienstencentrum trends, adviseert commandanten bij uitzending van personeel en voert na afloop van uitzendingen terugkeergesprekken. De mens staat bij ons centraal. Een organisatie functioneert alleen goed als het goed gaat met de medewerkers. En dat is weer in het belang van die organisatie. Met andere woorden: wij letten ook op het organisatiebelang.” 

Waarom is er nu ook een centraal loket?

“Om de bereikbaarheid te vergroten en de bmw’ers ‘in het veld’ te ontlasten. Zij kunnen zich daardoor beter focussen op hun core business. Zo neemt het loket de administratieve taken van hen over, plus hun planning. Bmw’ers hebben daardoor meer tijd voor persoonlijk contact en om hun gezicht binnen de eenheden te laten zien.”

Wat verandert er voor de klant?

“Het zit ‘m vooral in de bereikbaarheid, die is vergroot. Zo kun je nog steeds bij de bmw’er in je eigen regio terecht, maar nu óók bij een centraal loket dat 24 uur per dag open is, zowel telefonisch als digitaal. De hulpverlener van dienst analyseert je probleem en probeert het op te lossen. Lukt dat niet, dan verwijst hij je door naar de bmw’er van je eigen onderdeel. Overigens kun je voor een luisterend oor ook altijd terecht bij een geestelijk verzorger.”

Bij wie kun je terecht als je op missie bent?

“Dan kun je naar het Sociaal Medisch Team van je eenheid. Daarin zit een arts, een maatschappelijk werker, een P&O’er en een geestelijk verzorger. Wie aan een kleine uitzending meedoet, zoals in Kosovo, wendt zich met vragen en problemen tot Bureau Individuele Uitzendingen.”

Zijn er nog meer voordelen?

“Ja, het loket is ook toegankelijk voor het thuisfront van de Defensiemedewerker. Dat kent ons vaak alleen maar van wat de militair over ons vertelt en van de informatie die de mensen krijgen tijdens thuisfrontdagen. Maar dat is vaak nogal summier. Het nieuwe loket vergroot ook voor het thuisfont de mogelijkheden voor contact en het zoeken naar hulp. Bovendien voorkomen we dat de familie met allerlei instanties zaken moet doen en telkens wordt doorverwezen. We nemen de informatievoorziening dus in eigen hand.” 

Komen er op termijn nog meer veranderingen?

“We onderzoeken momenteel de mogelijkheid om blended hulpverlening aan te bieden. Dat is een combinatie van offline en online hulpverlening. Dus persoonlijk contact in combinatie met hulp via telefoon of computer, zoals een videoverbinding via Skype. Uiteraard moet hierbij de privacy gewaarborgd blijven.”

Contactgegevens

Het loket is ondergebracht op de Kromhoutkazerne in Utrecht. Op werkdagen kun je de hulpverleners tussen 08.00 uur en 17.00 uur bereiken op telefoonnummer 088 950 50 10. Na 17.00 uur bel je 0900 41 55 555. Mailen kan ook: BMWloket@mindef.nl. Kijk voor meer informatie over het loket op www.defensie.nl/onderwerpen/personeelszorg/inhoud/bmw