can dienstverlener

Ondersteunen is onze missie. Om dit als CDC goed te kunnen doen, moeten wij in het hart van de defensieorganisatie komen te staan. Om dat te bereiken heb ik het programma ‘Van Dienstverlener naar Ondersteuner’ (VDNO) gestart. Inmiddels is de richting duidelijk en werken we aan de uitwerking ervan. Onlangs ging ik met de leden van onze medezeggenschap in gesprek over VDNO en de manier waarop zij en jullie als CDC’ers betrokken kunnen worden bij deze toekomstplannen. Dit gebeurde tijdens een speciale MC-dag. Het leverde waardevolle inzichten op aan beide kanten. Deze hebben we samengevat in het boekje ‘Samen werken aan het Commando DienstenCentra’ dat je terug kunt vinden op de VDNO-informatiepagina op het CDC intranet. 

CDC-breed hebben we bepaald hoe we ons willen ontwikkelen. Dit staat beschreven in een ontwikkelagenda. Daarin staan ook de initiatieven die  worden opgepakt of al lopen, zoals de aanstelling van 6 liaison officieren die het eerste aanspreekpunt vormen voor onze Defensiecollega’s. Verderop in deze Pijler stellen we ze aan je voor.

Het CDC verbeteren doen we samen en lukt alleen als we voortdurend onze werkwijze aanpassen aan veranderingen die elders binnen defensie plaatsvinden. Dat is niet altijd gemakkelijk. Het vraagt betrokkenheid en vasthoudendheid van iedereen. Goed luisteren naar elkaars behoeften en wensen én samenwerken zijn daarbij belangrijk. Ik hecht dan ook veel waarde aan mijn contact met de DMC en aan mijn werkbezoeken aan de CDC-afdelingen. De gesprekken die ik daarbij voer met de CDC-vakmannen en –vrouwen zijn waardevol. Laatst was ik te gast bij Paresto. Ik kreeg er letterlijk een kijkje in de keuken, mocht zelfs meekoken. Benieuwd naar mijn ervaring? Bekijk dan de video hieronder.

Leonard Kok

Commandant Commando DienstenCentra

PS: In Pijler nummer 3 besteedden we ook uitgebreid aandacht aan het programma ‘Van Dienstverlener naar Ondersteuner’ en ook de komende tijd staat het onderwerp nog regelmatig op de agenda.

x