Vastgoed Defensie na 325 jaar over naar Rijksvastgoedbedrijf

De Dienst Vastgoed Defensie (DVD) is weg bij Defensie. Eind mei hebben secretaris-generaal Erik Akerboom en commandant CDC Leonard Kok de ongeveer achthonderd medewerkers symbolisch uitgezwaaid. Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst in Fort Voordorp bij Utrecht. De DVD’ers vallen per 1 augustus onder het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), een nieuwe tak van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

“Binnen het RVB is en blijft het vastgoed van Defensie een belangrijke portefeuille”

Het Rijksvastgoedbedrijf is een overkoepelende organisatie die de vastgoedzaken van de overheid regelt. Defensie blijft eigenaar van haar eigen vastgoed, maar het RVB voert het technisch beheer van alle Defensiegebouwen en terreinen uit. Overigens verhuist niet iedereen naar Binnenlandse Zaken. De medewerkers van de Servicedienst blijven binnenboord. Daarnaast is Defensie Vastgoed Management (DVM) opgericht en blijft een aantal medewerkers daar werken.

Strak en modern

Aan de Dienst Vastgoed Defensie en zijn voorgangers kleeft een unieke geschiedenis. Zij beheerden de gebouwen en terreinen van het ministerie maar liefst 325 jaar. Bovendien herbergt Defensie vele markante gebouwen. Van de strakke en modern vormgegeven Kromhout Kazerne in Utrecht, tot het historische Kasteel van Breda, waar ooit Willem van Oranje woonde. In 1826 stelde koning Willem 1 het Kasteel ter beschikking aan de Koninklijke Militaire Academie. Waarmee deze locatie in beheer kwam bij een voorloper van de Dienst Vastgoed Defensie. 

Belangrijke portefeuille

Volgens secretaris-generaal Akerboom is het afscheid van de DVD ‘een grote stap’. Hij vertrouwt erop dat het Rijksvastgoedbedrijf de Defensiegebouwen aandacht geeft. “Binnen het RVB is en blijft het vastgoed van Defensie een belangrijke portefeuille”, merkt hij op. “Defensie moet immers kunnen blijven varen, vliegen, oefenen, schieten en legeren. Dan denk ik bijvoorbeeld aan het beheer en gebruik van de Marinehaven in Den Helder, de vliegvelden, de munitieopslagplaatsen, de legerplaatsen en de oefen- en schietterreinen. Ik heb alle vertrouwen dat onze gebouwen en terreinen bij het Rijksvastgoedbedrijf in goede handen zijn.” 

“We zullen de Defensiemensen van het RVB met grote aandacht blijven volgen”

Aanspreekpunt

Volgens commandant CDC Kok blijft het CDC hét aanspreekpunt voor het Defensievastgoed voor krijgsmachtdelen en het Rijksvastgoedbedrijf. Defensie Vastgoed Management blijft ook na 1 augustus opdrachtgever en coördinator.  

Grote aandacht

In de ogen van Kok is de Dienst Vastgoed Defensie, in 2006 voortgekomen uit de Dienst Gebouwen Werken en Terreinen, ‘een enorme versterking’ voor het Rijksvastgoedbedrijf. “Niet alleen door de kwantiteit, maar vooral ook door de deskundigheid, de inzet en de ervaring van de mensen”, weet hij. “Het RVB mag trots zijn op het vakmanschap dat zij meebrengen. Wij blijven met elkaar verbonden en zullen de mensen van het RVB met grote aandacht blijven volgen.”

x

Belangrijke DVD-projecten van de afgelopen jaren

  • Koningin Maxima kazerne op Schiphol 
  • Strijpse Kampen 
  • Koning Willem III kazerne (in aanbouw) 
  • Munitiemagazijnencomplex Veenhuizen (ruim 190 bunkers) 
  • Willem Lodewijk van Nassaukazerne 
  • Sergeant-majoor Scheijckkazerne te Soesterberg

Naast deze specifieke projecten mag het jaarlijks terugkerende onderhoudsprogramma niet onvermeld blijven. Het is belangrijk om vastgoed te onderhouden, zodat de bedrijfsvoering door kan gaan. In tijden van bezuiniging niet altijd een eenvoudige opgave. Het gereedmaken van vastgoed voor afstoting is het laatste decennium een belangrijke taak, waarmee wordt bijgedragen aan de vermindering van exploitatiekosten bij Defensie. 

x
x

Oorkonde en boek

Tijdens de afscheidsbijeenkomst bedankte Kok het DVD-personeel voor zijn langjarige inzet. Hij deed dat symbolisch door twee medewerkers, jong en oud, een oorkonde te overhandigen. De gelukkigen waren Stepanie de Windt en Gerard Silooy. Op de openingsfoto (zie boven) lopen zij na de uitreiking terug naar hun plaats. (Foto Valerie Kuypers)

x

Akerboom kreeg tijdens de afscheidsbijeenkomst het eerste exemplaar aangeboden van een boek over de geschiedenis van de DVD, getiteld ‘Vastgoed onder vuur’. Volgens Kok een passende titel, want militaire bouwwerken lagen in tijden van oorlog door bestormingen en beschietingen vaak letterlijk onder vuur. In vredestijd was dat in de vorm van bezuinigen en afstoten regelmatig in figuurlijke zin het geval. (Foto Valerie Kuypers) 

x
x