Defensie aan de slag met Participatiewet

Je zit door een beperking thuis, maar je popelt om te gaan werken. Helaas zijn er te weinig banen die bij jou, met je beperking, passen. In het licht van ‘zorg voor elkaar’ heeft de regering op 1 januari de Participatiewet ingevoerd. Die moet regelen dat mensen met een beperking op de arbeidsmarkt aan de slag kunnen. Ook Defensie draagt haar steentje bij. 

In de Participatiewet zijn de Wet Sociale Werkvoorziening, de Wet Werk en Bijstand (WWB) en de Wajong (Wet Werk- en Arbeidsondersteuning Jong Gehandicapten) samengevoegd. Er bestaat nu één wet voor mensen die hulp nodig hebben om aan het arbeidsproces te kunnen meedoen. Volgens de Participatiewet moet elke organisatie een bepaald percentage arbeidsplekken voor hen creëren.

Burgerbanen

Kabinet en sociale partners hebben afgesproken om in totaal 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren: 10.000 in de marktsector (oplopend tot 2026) en 25.000 bij overheid en onderwijs (oplopend tot 2024). Wat Defensie betreft: tot 2023 komen er stapsgewijs 520 werkplekken, allemaal burgerbanen. Gemeenten voeren de wet in samenwerking met werkgevers en vertegenwoordigers van werknemers uit. Dat gebeurt in 35 regionale werkbedrijven.

Te lage scholing

Wat houdt een arbeidsbeperking, ook wel arbeidshandicap genoemd, eigenlijk in? Als je niet in staat bent om zelfstandig het wettelijk minimum loon te verdienen en daardoor een ‘afstand tot de arbeidsmarkt’ hebt. Al met al gaat het om mensen met een fysieke of psychische handicap. Maar ook om degenen die door een te lage scholing of door sociale omstandigheden moeite ondervinden om aan het werk te komen. 

Pilots

De Divisie Personeel & Organisatie Defensie (DPOD) van het Commando DienstenCentra begeleidt de invoering van de Participatiewet binnen Defensie en ondersteunt de operationele commando’s daarbij. Sinds enige tijd lopen er bij het Kleding- en Persoonsgebonden Uitrusting Bedrijf (KPU) in Soesterberg en het Commando Landstrijdkrachten pilots, om zo kennis en ervaring op te doen. 

Boven de sterkte

In het geval van het CLAS gebeurt dat bij 13 Lichte Brigade in Oirschot, de School Zuid, het Facilitair Bedrijf, het Opleidings- en Trainingscentrum Rijden. Daar zijn veertien arbeidsplaatsen gecreëerd, waarvan er elf zijn ‘ingevuld’. Het gaat onder meer om logistieke functies, administratieve en chauffeurs. Mensen die onder de Participatiewet vallen, wordt als inhuurkracht ‘boven de sterkte’ geplaatst en krijgen hun salaris uit een separaat budget dat Defensie voor het project heeft gekregen. In eerste instantie worden ze op basis van detachering geplaatst. 

luitenant-kolonel Hans Douwes

Gunstige invloed

Volgens personeelsfunctionaris luitenant-kolonel Hans Douwes van 13 Lichte Brigade zijn de ervaringen tot nu toe positief. “Ik had verwacht dat er weerstanden zouden zijn om extra nieuwe functies te creëren. Door de bezuinigingen hebben we namelijk afscheid van veel collega’s moeten nemen. Bovendien lopen er hier nog steeds herplaatsingskandidaten rond. Gebleken is echter dat mensen die onder de Participatiewet vallen, de werkdruk verlichten. Daardoor kan het huidige personeel zich weer op zijn kerntaken concentreren. Verder is iemand met een beperking gemotiveerd om te werken. Al met al zijn de mensen bereid elkaar te helpen, wat een gunstige invloed op het teamgevoel heeft.”

Frank Scholman

Bouwinspecteur

Eén van de nieuwelingen in Oirschot is de 58-jarige Frank Scholman. Door een herseninfarct, vijf jaar geleden, worstelt de voormalige bouwinspecteur voor gemeenten in Brabant met ‘permanente energiebeperking’ en heeft daardoor een ‘afstand tot de arbeidsmarkt’ opgelopen.

Déjà-vue gevoel

Terwijl hij revalideerde schrapten gemeentes het toezicht op bouwverordeningen en vergunningen én de functie van Scholman. Via de gemeente Boxtel kwam hij bij de Landmacht terecht, een bewuste keuze. Scholman: “Ik heb een duidelijke taak, precies wat ik nodig heb.” Scholman moet bij zijn entree in Oirschot een déjà-vue gevoel hebben gekregen, aangezien zijn vader er in de jaren vijftig/zestig huisarts was. “Toen ik hier binnenkwam was het net alsof hij me een zetje gaf.” 

Lastenverlichting

Luitenant-kolonel Rob van Arnhem van het KPU-bedrijf stelt tevreden vast dat Defensie met het project bijdraagt aan de social return van mensen met een arbeidsbeperking. Bovendien geeft dit ‘lastenverlichting’, zoals hij het uitdrukt.

Biga Groep

Bij het Kleding- en Persoonsgebonden Uitrusting Bedrijf in Zeist sorteren de nieuwelingen bij het Kleding Servicepunt kleding die militairen inleveren voor hergebruik. Zij zijn door de Biga Groep, een sociale werkplaats in Zeist, bij het KPU Bedrijf gestationeerd.

Goed gevoel

Douwes vindt dat Defensie met de pilots zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt. “We stáán er als het erop aankomt. Mensen met een arbeidsbeperking worden nuttig ingezet. Dat geeft beide partijen een goed gevoel.”

x

Meer informatie op de speciale intranetpagina.

Ga naar: intranet.mindef.nl > Organisatie > Commando Diensten Centra > Projecten CDC > Samen aan de slag met de Participatiewet.

x

Bekijk hier de video.