Operationeel

Het CDC is geen Operationeel Commando. Maar we zijn wel hartstikke operationeel. Eén van de vertalingen van het woord operationeel is namelijk ‘betrekking hebbend op de krijgsmachtonderdelen’. Het CDC blijft werken aan aansluiting bij de defensieonderdelen. Kijk bijvoorbeeld naar de oefening eerder deze maand ter voorbereiding op Noble Jump in juni. Wij waren hier nauw bij betrokken en hebben dagelijks meegekeken hoe de ondersteuning van het CDC verliep. En daar waar nodig hebben we ingegrepen.

We zoeken verder aansluiting bij onze defensiecollega’s door officieren van dienst bij het CDC aan te stellen. Deze officieren van dienst worden de eerste aanspreekpunten voor onze defensiecollega’s. Zo is CDC dag en nacht makkelijk bereikbaar voor ondersteuning. En dit sluit naadloos aan op het programma Van Dienstverlener naar Ondersteuner.

Een andere betekenis van operationeel is: ‘geschikt om mee te werken, klaar voor gebruik’. Dat kun je letterlijk vertalen en figuurlijk. Het CDC werkt aan continue verbetering van de ondersteuning. Dat maakt ons nu geschikt om mee te werken. En door ons aanpassingsvermogen ook in de toekomst geschikt om mee te werken.

Tenslotte betekent operationeel dat het in beweging is. Het is up and running en je kunt er elk moment gebruik van maken. Ook dat past bij het CDC.

Nog even terugkomend op de vorige Pijler: er komen al wat ideeën binnen bij ons over hoe we het CDC nog beter kunnen maken. Zo meldde Leon Hendrikx, plaatsvervangend directeur FABK, zich bij mij. Hij wil meedenken met het programma Van Dienstverlener naar Ondersteuner vanuit zijn expertise in verandermanagement. Ik vind het mooi dat dit soort initiatieven zich nu ontplooien.

We hebben jouw hulp nodig om het CDC nog beter te maken. Elders in deze Pijler vind je 2 manieren hoe je mee kunt denken. Gebruik ze en maak ons nog beter!

Leonard Kok

Commandant Commando DienstenCentra

x