Dit artikel hoort bij: Pijler (opgeheven) 03

Hoe werkt de Verklaring van Geen Bezwaar?

Maatwerk staat voorop

Alle militaire en de meeste burgerfuncties bij het CDC zijn vertrouwensfuncties. Daarom moet bijna iedereen van het CDC een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) hebben. Als je VGB wordt ingetrokken, leidt dit meestal tot ontslag.    

De verklaring wordt uitgegeven door de minister van Defensie. De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) voert daarvoor een veiligheidsonderzoek uit, waarin ook de relaties van medewerkers worden onderzocht.

Belangrijk om te weten is dat je VGB kan worden ingetrokken wanneer je partner in de afgelopen 5 jaar 3 maanden of langer aaneengesloten in het buitenland was en over deze periode geen gegevens te krijgen zijn. Nederland heeft namelijk niet met alle landen een overeenkomst om persoonlijke gegevens uit te wisselen.

Maatwerk

Defensie wil voorkomen dat goed functionerende medewerkers de organisatie door het partnerbeleid moeten verlaten. Daarom is een Tijdelijke Voorziening in het leven geroepen. Defensie en dus ook het Commando DienstenCentra willen namelijk maatwerk leveren, wat betekent dat intrekking van de VGB niet tot ontslag hoeft te leiden. In dat geval krijgen medewerkers gedurende maximaal 5 jaar werk opgedragen waarvoor geen VGB nodig is. Na afloop daarvan kunnen ze weer in aanmerking komen voor een vertrouwensfunctie. Dat is echter geen automatisme. Een positieve uitkomst van het veiligheidsonderzoek is dan nog steeds noodzakelijk. Om een beroep op deze regeling te doen moet je voor 1 september een verzoek indienen bij de bevoegde P&O-adviseur

Heb je een partner die in het buitenland verblijft of daar gedurende de afgelopen 5 jaar langdurig is geweest, ook dan moet je ook voor 1 september een beroep op de regeling doen. Medewerkers van wie bekend is dat zij mogelijk in aanmerking komen voor de Tijdelijke Voorziening zijn persoonlijk geïnformeerd.

Alle personeel van Defensie ontvangt binnenkort een brief met informatie over het partnerbeleid en de Tijdelijke Voorziening. Meer weten over het partnerbeleid? Raadpleeg de intranetpagina van de MIVD. Voor specifieke vragen over het partnerbeleid of de Tijdelijke Voorziening kun je bij je beveiligingsfunctionaris terecht. 

Hoe werkte het ook al weer met een Verklaring van Geen Bezwaar? Klik op de cijfers voor meer uitleg.

Vertrouwensfunctie

Zoals gezegd zijn alle militaire en de meeste burgerfuncties bij het CDC vertrouwensfuncties. Dit houdt in dat bijna iedereen een Verklaring van Geen Bezwaar moet hebben. Er bestaan verschillende niveaus in vertrouwensfuncties, afhankelijk van het soort informatie waarmee je werkt. Ze worden aangegeven met een letter. A-, B- en C-functies komen voor bij het ministerie en defensieorderbedrijven. De Koninklijke Marechaussee werkt met D- en E-functies.

Inhoud VGB

De vragen voor een Verklaring van Geen Bezwaar gaan onder meer over je burgerlijke staat, partner en familierelaties. Maar ook over justitiële gegevens, persoonlijke gedragingen, woonplaats en financiële situatie. De MIVD kijkt vooral of je voldoende integer bent, je je werk in alle gevallen op een betrouwbare manier uitvoert en of je niet kwetsbaar bent.

Uitslag VGB

Na ongeveer 8 weken ontvangt de opdrachtgever de uitslag van het onderzoek. Zijn er aanvullende gegevens nodig, bijvoorbeeld uit het buitenland? Dan stopt de procedure totdat de MIVD ze binnen heeft.

Weigeren en intrekken VGB

De minister van Defensie kan weigeren om een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) te geven, of die in te trekken als je al in een vertrouwensfunctie werkt. Bijvoorbeeld omdat jij of je partner in het verleden veroordeeld bent voor bepaalde zaken; een transactie of een strafbeschikking hebt geaccepteerd; jij of je partner grote financiële problemen heeft; jij of je partner verslaafd bent aan alcohol, drugs of gokken; jij of je partner relevante informatie hebt achtergehouden; jij of je partner lid bent van een criminele of terroristische organisatie of deze steunt; jij of je partner lange tijd in het buitenland bent geweest en de MIVD geen gegevens over die periode kan krijgen; er andere omstandigheden of gedragingen zijn waardoor je je functie niet in alle gevallen kunt uitvoeren.

Geldigheid

De uitslag van een veiligheidsonderzoek is in principe 5 jaar geldig, in sommige gevallen zelfs 10 jaar. Door omstandigheden kan een nieuw veiligheidsonderzoek eerder plaatsvinden. Bijvoorbeeld als je een nieuwe partner krijgt of als je ervan verdacht wordt een strafrechtelijk feit te hebben gepleegd. Bij een nieuwe functie met een ander veiligheidsmachtigingsniveau is ook een nieuw veiligheidsonderzoek vereist. Daarvoor moet je schriftelijk toestemming geven.

Zienswijze en bezwaar

Ontvang je een ‘voornemen’ om je VGB in te trekken, dan kun je binnen 20 werkdagen schriftelijk je mening geven. Ben je het dan nog steeds niet met de uitslag eens, maak dan binnen 6 weken bezwaar.

Dit artikel is gemaakt in samenwerking tussen de directie Juridische Zaken, de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en de directie Communicatie.