Tekst Jopke Rozenberg-van Lisdonk

CDC-liaison bij de directie Operaties

Er gaat geen missie, nationale operatie of evenement voorbij of het CDC is erbij betrokken. Transport, legering, voeding, geneeskundige artikelen; de operationele commando’s vragen, het CDC draait. Maar dat gaat niet vanzelf. Anja van Brenk is dé spil tussen de directie Operaties en het CDC. Zij verbindt vraag met aanbod.

Ze heeft een A-screening op zak en zit binnen de afschermende muren van de directie Operaties (DOPS) op het Plein in Den Haag. Het dichtst bij het vuur dus. “Ik hoor en zie vaak zaken die ik niet met mijn CDC-collega’s mag delen, laat staan met mijn partner thuis”, onthult Van Brenk.

De junior adviseur van de Groep Vraag- en Aanbodmanagement (GVAM) noemt zichzelf ook wel de ‘ogen en oren’ van het CDC bij het ondersteunen van de operationele commando’s (opco’s). Maar aangezien Van Brenk het echte regelwerk niet zelf doet, maar uitzet bij haar CDC-collega’s, moet ze toch wel iets loslaten over wat de opco’s nodig hebben. Dat klopt, beaamt ze, “maar als ik legering aanvraag voor een bepaald gebied in een bepaalde periode, hoef ik natuurlijk niet alle details over de op stapel staande missie te vertellen.”

CDC-liaison
Anja van Brenk heeft een hectische baan. “Maar de dynamiek vind ik fantastisch.” Foto: Jeroen Liebers/Bart Nijs Fotografie.

In het diepe gegooid

Driekwart jaar geleden wordt ze voor haar eerste grote klus in het diepe gegooid. Van Brenk is als eerste CDC-liaison bij de DOPS net twee maanden aan het werk wanneer vlucht MH17 van Malaysia Airlines op 17 juli neerstort in Oost-Oekraïne. “Ik werd overspoeld met aanvragen voor transport, voeding en legering”, gebaart ze breeduit. “Gelukkig hielp mijn evenknie van de landmacht me overzicht creëren in alle behoeftes. In zijn sjabloon kon ik alle belangrijke gegevens per aanvraag goed ordenen.”

Alle ondersteuningsaanvragen zet Van Brenk in rap tempo binnen het CDC uit. Ze richt daarvoor samen met haar collega een speciale coördinatiecel in. Hierin zitten vertegenwoordigers van alle divisies, het NLDA en de afdelingen Communicatie, Finance & Control en Personeel & Organisatie.

CDC-liaison
Binnen de DOPS heeft Van Brenk een vaste plek aan tafel bij de operationele planningsgroep en het voortgangsoverleg missies. Daarnaast spreekt ze binnen het CDC wekelijks met de Kernstaf Operationele Ondersteuning. Foto: Jeroen Liebers/Bart Nijs Fotografie.

Erg waardevol

De coördinatiecel CDC werd vorig jaar ook ingezet voor de National Security Summit (NSS) en is van daaruit doorontwikkeld naar de huidige Kernstaf Operationele Ondersteuning. “Bij plotselinge inzet kunnen we nu snel ‘opschalen’. Maar we zien elkaar sowieso wekelijks om alle lopende zaken door te nemen”, legt Van Brenk uit. Ook haar functie ontstond tijdens de NSS: “Toen ondervonden zowel het CDC als de DOPS dat 1 vast aanspreekpunt binnen het CDC wel erg praktisch is”.

Dat dit geen overbodige luxe is, blijkt uit de stapel aanvragen die Van Brenk op haar bord heeft liggen. Ze loopt van overleg naar overleg binnen zowel de DOPS als het CDC. De liaison is al bij een operatie betrokken als die nog slechts een voornemen is. Erg waardevol, vindt plaatsvervangend directeur Operaties commodore Theo ten Haaf. “Anja is een belangrijke partner bij het plannen, voorbereiden en uitvoeren van een missie”, benadrukt hij. “Ze denkt vanuit het CDC mee in ondersteuningsmogelijkheden en adviseert waar dat nodig is.” “Bijvoorbeeld als er medicijnen mee gaan”, haakt Van Brenk in. “Die moeten vanwege het klimaat vaak onder bepaalde condities worden opgeslagen. De opslagruimte dient dan éérst op transport te gaan.”

“Ik hoor en zie vaak zaken die ik niet met mijn collega's mag delen”

CDC-liaison
Zonder de ondersteuning van personeelszaken zijn de medalparades van Defensie niet mogelijk. Foto: sergeant-majoor Gerben van Es.

Weinig feeling

Dit inzicht leer je met de tijd, vertelt de CDC’er. “Als staffunctionaris had ik weinig gevoel met de operationele kant van Defensie. Als ‘we’ op missie gingen, dacht ik altijd: onze militairen gaan erheen, zetten hun tent op en gaan aan het werk. Zo werkt het dus niet. Vaak moet eerst bepaald worden in welk deel van de woestijn het kamp mag worden opgezet. Ook het terrein egaliseren, wegen aanleggen en communicatielijnen opzetten horen daar meestal bij. Het CDC levert daarin ook ondersteuning. In ieder geval zorgen we voor de eerste dagen altijd voor een voorraad eten en drinken. Je weet immers niet wat je ter plaatse kunt regelen.”

Dat de aanvragen voor alle verschillende soorten ondersteuning nu via de CDC-liaison lopen, werkt voor beide partijen een stuk overzichtelijker dan voorheen. Bovendien was het volgens Ten Haaf voor zijn medewerkers niet altijd eenvoudig de juiste contactpersoon te vinden binnen de enorme CDC-organisatie. “Nu kunnen we 24/7 terecht bij de liaison. Zij zorgt ervoor dat de juiste persoon binnen de organisatie in actie komt. Ook weet Anja missie-informatie op een beheerste manier te delen”, zegt hij.

Facilitair & Logistiek, onmisbaar op missies. Deze diensten verzorgen onder meer de catering en de transportplanning van goederen. Foto’s: Bart Nijs Fotografie en sergeant 1 Eva Klijn.

Veel vragen

Bij grootschalige aanvragen voor een bepaald type ondersteuning koppelt Van Brenk de specialist van het CDC vaak direct aan het uitvoerend operationeel commando. “Dat werkt sneller en voorkomt ruis”, verklaart ze. Maar het merendeel van de aanvragen coördineert de liaison zelf. Dat betekent veel vragen vanuit DOPS verwerken tot zo concreet mogelijke behoeftestellingen, die binnen het CDC uitzetten en de resultaten terugkoppelen. Soms gaat een aanvraag een paar keer heen-en-weer omdat het CDC verdere specificaties nodig heeft. “Ik heb af en toe het idee dat ik met een i boven mijn hoofd rondloop.”

Van Brenk voert haar liaisonfunctie uit naast haar reguliere takenpakket, het coördineren van de ‘divisie-overschrijdende’ ondersteuning. Om de werklast te verdelen nemen 2 collega’s binnenkort een deeltaak over. Ook zij doen dat naast hun normale werk. 1 van hen coördineert dan de nationale operaties en de ander de evenementen. Van Brenk blijft zelf de missies doen. Momenteel is ze veel bezig met de VN-vredesmacht MINUSMA in Mali en de trainingsmissies in Irak. “Het is een hectische baan, want het operationele deel van Defensie werkt 24/7”, besluit Van Brenk. “Maar die dynamiek vind ik juist fantastisch.”

x

Samenwerken om te verbeteren

De liaisonfunctie van Anja van Brenk past binnen het programma getiteld Van Dienstverlener naar Ondersteuner. Daarin wordt actief de samenwerking met de defensieonderdelen gezocht. Het voordeel daarvan is dat de ondersteuning daardoor binnen het CDC beter kan worden gecoördineerd.

x
CDC-liaison
De Divisie Defensie Gezondheidszorg Organisatie (DGO) ondersteunt de geneeskundige zorg tijdens missies door onder meer het gehele medische en farmaceutische goederenpakket te leveren. Foto’s: archief MCD/ sergeant-majoor Gerben van Es.