Tekst sergeant 1 Pieter van Geldere

Burgerpersoneelsfonds 60 jaar springlevend

Het Burgerpersoneelsfonds, vangnet voor defensiemedewerkers met financiële problemen, bestaat 60 jaar. “Wij kunnen het verschil maken.”    

Het verstrekken van renteloze leningen en giften: dat zijn de taken van het Burgerpersoneelsfonds. Maar niet iedereen kan worden geholpen, benadrukt secretaris Koos Smit. “Er moet een sociale of medische reden zijn.”

Jaarlijks krijgt het Burgerpersoneelsfonds gemiddeld 150 hulpaanvragen die vervolgens ‘de procedure’ in gaan. “Waarschijnlijk is dit slechts het topje van de ijsberg”, aldus Smit. “We denken dat meer mensen met geldproblemen worstelen, maar dat zij niet weten waar ze voor hulp terecht kunnen. Of ze vinden het moeilijk om hun problemen op tafel te leggen, terwijl wij dat wel verwachten om een schuld succesvol weg te werken.” 

“We denken dat meer mensen met geldproblemen worstelen, maar dat zij niet weten waar ze voor hulp terecht kunnen“

Alleenstaande moeder

De verhalen zijn vaak schrijnend. Zo vormt echtscheiding steeds vaker de oorzaak van financiële ellende. Het huis moet met verlies worden verkocht, schulden stapelen zich op. Smit geeft om privacyredenen begrijpelijk geen details over de schuldproblematiek van mensen die zich bij het Burgerpersoneelsfonds melden. Hij wil alleen kwijt dat het vaak om een combinatie van oorzaken gaat. Zoals verlies van werk, studerende kinderen, een schuld die te lang op zijn beloop is gelaten. Ook is er soms de alleenstaande moeder met kleine kinderen en financiële problemen. “Zo’n vrouw zit echt in de put. Ik ben dan blij dat we iets voor haar kunnen betekenen.”

“Mensen met schulden hebben vaak de neiging om de kop in het zand te steken”

Kop in het zand

Volgens Smit valt moeilijk te peilen hoeveel werknemers van Defensie daadwerkelijk met geldproblemen kampen. Mensen met schulden hebben namelijk de neiging om de kop in het zand te steken. Vaak duurt hun ‘schuldcarrière’ al 5 jaar, voordat ze hulp zoeken. Dat is veel te lang en ook onverstandig, verzucht Smit. “Het is beter om zo vroeg mogelijk bij ons aan te kloppen. Want is er sprake van een lening die moet worden afbetaald, dan lossen wij de schuld zo snel mogelijk bij de schuldeiser(s) af en maken we met de werknemer een plan om het bedrag aan ons terug te betalen. Zoals gezegd rentevrij.” 

Kosteloze uitleg

Heb je geen schulden, maar worstel je gewoon met vragen op het financiële vlak, dan kan je ook bij het Burgerpersoneelsfonds terecht. De budgetbegeleiders/adviseurs die daar werken, allemaal vrijwilligers, vertellen je hoe je financieel inzicht ‘kweekt’ en hoe je een budget maakt. En dat allemaal kosteloos. Een bezoek aan de voor álle defensiemedewerkers, dus ook militairen, bedoelde tool Startpunt Geldzaken op de site van het fonds, kan eveneens uitkomst bieden. Smit: “Als je er op tijd bij bent, kan het Burgerpersoneelsfonds het verschil maken.”

x

“Tijd van fruitmand en vakantie voorbij”

In de 60 jaar dat het Burgerpersoneelsfonds bestaat, is er veel veranderd aan de financiële en maatschappelijke problemen van werknemers, weet Smit. “Vroeger vormden gezinnen een bron van stabiliteit. Tegenwoordig zijn mensen soms 3 keer gescheiden en maken ze meer en vaker schulden. Ook worden we geconfronteerd met jonge gezinnen die in een huis wonen dat financieel ‘onder water’ staat. Ja, het tijdperk waarin het Burgerpersoneelsfonds mensen met problemen een fruitmand stuurde of een weekje vakantie met het gezin aanbood, ligt ver achter ons.” 

x

Meer informatie

Meer informatie op www.burgerpersoneelsfonds.nl.