Tekst Jack Oosthoek
Foto sergeant 1 Joyce Rutjes

Servicedienst Vastgoed onder hoede van Rijksvastgoedbedrijf

x
Foto boven: De Servicedienst Vastgoed Defensie beheert onder meer de baanverlichting van de vliegbases van Defensie.

Verlichting repareren? Gebouw schilderen? Leiding trekken? De Servicedienst Vastgoed Defensie (SVD) regelt het. Vanaf augustus gebeurt dat niet meer onder de vlag van het Commando DienstenCentra, maar onder die van het nieuwe Rijksvastgoedbedrijf (RVB) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De ‘klanten’ van de Servicedienst, de krijgsmachtdelen, merken nauwelijks wat van deze verandering, verwacht commandant luitenant-kolonel Etiënne Nijenhuis. 

De Servicedienst Vastgoed Defensie valt nu nog onder de Dienst Vastgoed Defensie (DVD), een onderdeel van de Divisie Vastgoed & Beveiliging. Door een reorganisatie van het ‘vastgoeddomein’ van Defensie, verkast de Dienst Vastgoed deze zomer naar het Rijksvastgoedbedrijf. Deze overkoepelende organisatie gaat de vastgoedzaken van de complete overheid regelen, wat tot meer efficiëntie moet leiden. 

x
Luitenant-kolonel Etiënne Nijenhuis, commandant van de Servicedienst Vastgoed Defensie. “We krijgen alleen een andere baas.”

Nieuwe afspraken

Volgens Nijenhuis betreft het vooral een cosmetische verandering. Alleen de technische verantwoordelijkheid voor de gebouwen en het budget van Defensie komt bij het Rijksvastgoedbedrijf te liggen. Daarnaast komen er nieuwe afspraken over de manier waarop het Rijksvastgoedbedrijf de Servicedienst Vastgoed Defensie aanstuurt en ondersteunt. Maar daar is de kous wel mee af, denkt Nijenhuis. “We gaan gewoon door met repareren voor Defensie, maar dan onder leiding van een andere baas.”

“De Servicedienst is en blijft verantwoordelijk voor alle spoed- en niet spoedeisende vastgoedreparaties”

Andere koek

De medewerkers van de Servicedienst Vastgoed Defensie, 105 voornamelijk burgers, blijven in dienst van Defensie. Belangrijkste reden: volgens de regels mag alleen dit ministerie spoedeisende reparaties op (vitale) militaire locaties verrichten. Dat is allemaal andere koek dan wat er met het overige vastgoedpersoneel van Defensie gebeurt, circa 650 man. Zij komen wel op de loonlijst van Binnenlandse Zaken te staan. 

Baanverlichting

Ook de huidige 7 regio’s van de Servicedienst Vastgoed Defensie blijven voorlopig overeind. Het gaat om Oirschot, Breda, Soesterberg, Schaarsbergen, Den Helder, Den Haag en Havelte. Vanuit de kantoren daar gaat de Servicedienst Vastgoed gewoon door met wat hij altijd al deed: (spoed)reparaties uitvoeren en vastgoed-installaties beheren zoals de (baan)verlichting van militaire vliegvelden. Dus: is er vanaf augustus een spoedreparatie aan vastgoed van Defensie nodig? Bel dan net als nu de Servicedienst Vastgoed Defensie. Bij een niet spoedeisende klus meld je je als altijd via CDC Direct.

Het personeel van de Servicedienst blijft gewoon onder Defensie vallen

Whiteboards

Nijenhuis hoopt dat er snel een eind komt aan het volgens hem bestaande misverstand dat de Servicedienst Vastgoed Defensie per augustus de handen van het vastgoed van dit ministerie aftrekt. “Veel mensen denken dat wij vanaf dan alleen nog maar zaken repareren die onder de noemer ‘facilitair’ vallen, of whiteboards ophangen. Maar dat is een taak voor het Facilitair Bedrijf Defensie. Nee, de Servicedienst Vastgoed is en blijft verantwoordelijk voor alle spoed- en niet spoedeisende vastgoedreparaties bij Defensie.” 

spacer2
x
x
Opziener Arnold Appelhof tijdens een klus op Volkel. “Vers bloed kan nooit kwaad.”

“Vers bloed kan nooit kwaad”

Arnold Appelhof van het regiokantoor op de vliegbasis Volkel vindt het een goede zaak dat de Servicedienst Vastgoed Defensie bij Defensie blijft. De technisch opziener, al 30 jaar bij ‘de baas’, voelt zich sterk verbonden met de Brabantse basis. Toch is Appelhof niet verrast als de nieuwe opzet op de lange duur tot een soort ‘alles wordt anders show’ binnen de Servicedienst Vastgoed leidt. Zo verwacht hij dat er op de vacatures vooral jonge mensen komen. Dat zou hij althans niet onlogisch vinden, omdat de gemiddelde leeftijd van het personeel van de Servicedienst hoog ligt. “Vers bloed kan nooit kwaad. Ik ben reuze benieuwd naar het personeelsbeleid van het Rijksvastgoedbedrijf.” 

x
x