Tekst luitenant-ter-zee 2 Alex Kranenburg
Foto sergeant Sjoerd Hilckmann

CDC’er Goetzee op de bres voor mens en organisatie

opuitzending

Luitenant-ter-zee 1 Hans Goetzee is op Curaçao hoofd Bedrijfsmaatschappelijk Werk Caribisch Gebied. Toch is hij niet uitgezonden, maar heeft een gewone defensiefunctie. Dat neemt niet weg dat er voldoende reden is om de schijnwerper op Goetzee te richten. Kijkje in de keuken van het bedrijfsmaatschappelijk werk in de Carib.

Wat houdt je functie in?

“Als hoofd draai ik net zo ‘uitvoerend’ mee als de rest. Dat komt door het kleine team: 2 bedrijfsmaatschappelijk werkers op Curaçao, 1 op Aruba. Vanaf Curaçao bedienen we alle eilanden, ook Bonaire en Sint Maarten. We zijn op afroep beschikbaar voor uitgezonden personeel in Amerika. Alles bij elkaar proberen wij het personeel inzetbaar te houden. Immers, persoonlijke problemen kunnen het werk beïnvloeden. Gaat het goed met de werknemers, dan is dat voordelig voor de organisatie.”

LTZ Hans Goetzee op de beroemde Pontjesbrug in Willemstad, Curaçao. “Mijn hart ligt bij dit werk en de omgeving spreekt me ook aan.”

“Wij balanceren op het evenwichtskoord tussen het belang van de medewerker en de organisatie”

Hoe houden jullie collega’s inzetbaar?

“Ten eerste verlenen wij hulp. Bijvoorbeeld bij problemen op de werkvloer die iemands functioneren beïnvloeden. In de praktijk is het echter breder dan dat. We helpen ook bij problemen in de huiselijke sfeer. Immers, ook die kunnen je werk raken. In vergelijking met Nederland onderhouden wij meer contact met het thuisfront. In dat geval praten wij behalve met de medewerker ook met zijn partner. Of met zijn gezin, als dat nodig is.”

“Ten tweede ondersteunen wij de organisatie. Stel dat een militair weken op oefening moet, maar hij kan niet door problemen thuis; dan adviseren wij de commandant over zijn inzetbaarheid. Wij balanceren op het evenwichtskoord tussen het belang van de medewerker en de organisatie. Beiden zijn even belangrijk.”

Dat klinkt als een bijzondere taak…

“Dat is het ook. Mijn hart ligt bij dit werk en de omgeving spreekt me ook aan. Het leuke is dat ik mijn opleiding tot maatschappelijk werker op Curaçao begonnen ben. Ik ben als dienstplichtig marinier in 1980 in dienst gekomen en in de jaren ’90 als sergeant van de vloot op de Antillen met mijn huidige werk gestart. Mijn passie voor dit vak is hier gewekt. Wat het ook bijzonder maakt, is dat ik op het eiland nog steeds medestudenten van toen tegenkom. Zij vervullen vergelijkbare functies in bijvoorbeeld de gevangenis en bij de Douane.”

“We helpen ook bij problemen in de huiselijke sfeer”

x

Verschilt je werk veel van het bedrijfsmaatschappelijk werk in Nederland?

“In de basis niet, maar er wonen op Curaçao vrij veel veteranen. In Nederland zouden wij niet direct met hen in contact komen. Aangezien het niet met elke veteraan goed gaat, helpen wij ze in samenwerking met de lokale geestelijke gezondheidszorg. In vergelijking met Nederland hebben we ook meer contact met leerkrachten van kinderen van collega’s. Samen pakken we eventuele problemen thuis aan. De grootste uitdaging in dit werk hier ligt echter bij gezinnen met moeilijkheden. Zoals gezegd onderhouden wij in vergelijking met Nederland meer contact met hen. We doen er alles aan om de gezinnen bij elkaar en hun situatie leef- en werkbaar te houden. Ik haal veel voldoening uit dit werk. Dat kan erg complex zijn, maar ik houd van dynamiek. Het geeft een ontzettend goed gevoel om iets voor mens en organisatie te betekenen.”