Tekst tweede luitenant Johanna van Waardenberg
Foto sergeant-majoor Sjoerd Hilckmann

CDC’er Christodoulatos reservist in hart en nieren

x
Foto boven: De ondernemer Chris Christodoulatos trok namens Defensie de halve wereld over. “Ik ga graag met dit werk door.”

Opbouwen. Bij Defensie in Nederland, maar ook in missiegebieden. Reservist majoor Chris Christodoulatos doet niet anders. Het is zijn passie. Bij wijze van ‘bijzondere constructie’ is Christodoulatos door het Commando Landstrijdkrachten bij het Commando DienstenCentra gedetacheerd. Daar zet hij zich in voor een betere werkomgeving op de Kromhout Kazerne. 

“Ik praat met mensen en zoek naar oplossingen”

Sinds maart 2014 neemt Christodoulatos de werksituatie en het facilitaire deel van de ‘KHK’ onder de loep. Zijn juridisch-economische achtergrond staat borg voor veel kennis en ervaring. “Sinds de oplevering van de kazerne lopen bepaalde zaken nog niet soepel”, begint Christodoulatos. “Het gaat om Het Nieuwe Werken (HNW), de daarbij behorende flexplekken en het geringe aantal beschikbare parkeerplaatsen in relatie tot het aantal mensen dat op de KHK werkt. Dit soort projecten pak ik aan door onder meer met mensen te praten en oplossingen te zoeken. Een dagtaak waardoor mijn reservistentaken tijdelijk op een laag pitje staan. Maar binnenkort ga ik weer aan de slag.”

x
De reservisten van 1 CMI Commando nemen geen geld, maar kennis mee het gebied in. Uiteindelijk moet de bevolking zelfstandig het gebied opbouwen.

Groen hart

De van huis uit zelfstandig ondernemer is al jaren reservist bij 1 Civiel Militair Interactie Commando (1 CMI Commando). Na een leuke dienstplichttijd bleef de krijgsmacht trekken. “Een groen hart blijf je altijd dragen. Toen ik via-via hoorde dat Defensie nog reservisten zocht, heb ik mezelf direct aangemeld”, vertelt Christodoulatos.

Van het voormalige Joegoslavië tot Afghanistan: hij trok de halve wereld over. In missiegebieden adviseert hij locals bij opbouwwerkzaamheden en zorgt onder meer voor microkredieten en ondernemersopleidingen. Christodoulatos: “Ik bouw graag. Als ondernemer heb ik bedrijven opgezet en weer verkocht. De juridisch-economische expertise die ik daarbij opdeed, gebruik ik in missiegebieden. Ja, reservisten brengen geen geld, maar kennis mee. Daarmee kan de lokale bevolking het opbouwwerk op termijn zelfstandig voortzetten en de opgedane kennis aan anderen doorgeven.”

“Reservisten brengen geen geld, maar kennis mee”

Stevige hand

Werken voor 1 CMI Commando vergt veel inzet, is de ervaring van Christodoulatos. “Naast onze adviesrol bij projecten, volgen wij meerdere keren per jaar een opleiding, zoals cultuurlessen. Die heb je hard nodig om projecten te laten slagen. Je moet bijvoorbeeld weten hoe je gesprekspartners in het leven staan. Wat voor hen belangrijk is en welke tradities of regels zij hebben. In Nederland zijn we gewend om iemand een stevige hand te geven wanneer je je voorstelt. In Mali kan dit betekenen dat je boos bent op je gesprekspartner.”

Ook in ‘het veld’ leren reservisten volgens Christodoulatos veel. Zoals in Afghanistan, waar vrouwen soms kilometers moeten lopen voor water. Om het hen makkelijker te maken, besloten reservisten extra waterputten te bouwen. Die werden echter beschadigd, naar later bleek door vrouwen. Ze vonden een waterput dichtbij huis niks, omdat water halen hun enige dagelijkse ‘uitje’ is…” 

Vreemde eend

Volgens de majoor is ‘de reservist’ nog steeds een vreemde eend in de Defensiebijt, omdat hij geen volwaardig militair is. Ten onrechte vindt hij, omdat deze categorie personeel meerdere keren per jaar ‘groene momenten’ beleeft en zich oprecht met de organisatie verbonden voelt. Aan de andere kant, zo merkt Christodoulatos, smelten de vooroordelen steeds verder weg, wat komt doordat reservisten in zijn ogen goede resultaten boeken. “Ik ga graag met dit werk door.” 

x
Militairen van 1 CMI Commando zoeken in missiegebieden contact met de locals om hen te vragen wat er speelt en nodig is voor de wederopbouw.
x
x

Wat doet 1 CMI Commando? 
Bij 1 Civiel Militair Interactie Commando, een landmachtonderdeel, opereren specialisten op het gebied van cultuur, openbaar bestuur, civiele infrastructuur, gezondheidszorg en psychologische oorlogsvoering. In missiegebieden werken zij samen met plaatselijke commandanten, politieke leiders en niet-gouvernementele organisaties. Daarbij gaan ze na wat erbij komt kijken als militaire eenheden en burgerinstanties samenwerken. Het personeel van 1 CMI Commando adviseert de commandant vervolgens, zodat hij een plan van aanpak kan maken en de juiste specialisten kan inzetten. 

x