Foto boven: Overste Miepke Bos-Bakx (rechts) en Jessica Zonneveld-de Vries van de nieuwe Talenschool Defensie. Foto Mark van Stokkum (Bart Nijs Fotografie).

Wil je dat je buitenlandse missie een succes wordt? Dan is het handig als je in een bepaalde taal uit de voeten kunt. Om je taalvaardigheid te verbeteren kun je terecht bij het nieuwe Talencentrum Defensie (TCD), een onderdeel van de Nederlandse Defensie Academie. 

x

Het TCD is dè thuisbasis van alle linguïsten van Defensie, docenten, vertalers en tolkspecialisten. Door ze samen in een dienstencentrum te zetten, stijgt de kwaliteit van het ‘taaldomein’ van Defensie, verwachten de commandant van het TCD, luitenant-kolonel Miepke Bos-Bakx, en projectmanager Jessica Zonneveld-de Vries. 

Dutch approach

Militairen krijgen bij het TCD ook lessen in cultuur en hoe ze het beste met tolken kunnen werken. Samen met een goede taalvaardigheid draagt dit volgens Bos-Bakx en Zonneveld-de Vries bij aan het succes van een missie of operatie van Defensie. En dat weer heeft te maken met de ‘Dutch-approach’, goed en open contact met de lokale bevolking.

x

Bos-Bakx en Zonneveld-de Vries: “Een militair moet in een uitzendgebied maximaal kunnen communiceren, eventueel met hulp van een tolk. Door onze e-learning, taalapps en taalkaarten te benutten wordt hij effectiever in een taal. Wij verzorgen lessen Engels, Frans, Russisch en natuurlijk Nederlands. Voor andere talen schakelen we een externe partner in.”

Het TCD vertaalt ook militaire doctrines, publicaties, beleidsdocumenten of Memorandums of Understanding (MOU’s). Zo werd daar het programmaboekje voor de uitreiking van de Militaire Willemsorde aan majoor Gijs Tuinman in het Engels omgezet (december 2014). 

Buiten de poort

Bij de nieuweling komen in totaal 45 linguïsten te werken. 22 Van hen waren al in dienst van Defensie, onder meer bij het Defensie Inlichtingen en Veiligheidsinstituut (DIVI), de Faculteit Militaire Wetenschappen van de NLDA en de Bestuursstaf. De overige personeelsleden komen van buiten.

Meer informatie via TCD.NLDA@mindef.nl.

x

Oproep

Het TCD coördineert ook de inzet en opleiding van ‘tolkspecialisten’. Daarom zoekt het centrum constant naar mensen die een andere taal beheersen. Meer informatie en opgeven ook via TCD.NLDA@mindef.nl.

x