Tekst kapitein Klaas Daane Bolier

Training morele oordeelsvorming voor P&O-adviseurs

Stel: De commandant wil graag een bekende collega binnen zijn eenheid op een vacature plaatsen. Een probleem, de man voldoet eigenlijk niet aan de eisen die in de functiebeschrijving staan. Hij vraagt zijn P&O (Personeel & Organisatie)-adviseur de vacaturepublicatie naar deze collega aan te passen. Wat doe je? Ziedaar, een moreel dilemma is geboren. Om P&O’ers hiermee beter te leren omgaan, gaat iedere adviseur de Training Morele Oordeelsvorming (TMO) volgen. 

Om betrokkenheid te creëren voor de TMO, kregen alle hoofden P&O in januari alvast een presentatie over de training. Maar achterover hangen en domweg luisteren was er niet bij op de Kromhoutkazerne. Ook de hoofden P&O werd gevraagd hun dilemma’s op tafel te gooien. Daaruit bleek dat het aantal morele dilemma’s waar P&O’ers tegenaan lopen, behoorlijk divers is;

  • Iemand krijgt vier maanden voor zijn Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) geen Verklaring Geen Bezwaar (VGB) meer verstrekt vanwege een vergrijp dat hij gepleegd heeft in de burgermaatschappij. Oneervol ontslaan of toch met FLO laten gaan?;
  • Een medewerker in het ‘Van werk-naar-werk’-traject vraagt een studie aan die meer kost dan waar hij recht op heeft. De studie vergroot echter wel zijn kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk. Laat je hem studeren of volg je de regels?
  • Iemand gaat het Management Development (MD)-traject in, omdat het hem gegund wordt. Niet omdat hij aan de regels voldoet. Zeg je daar wat van of niet?

Tijdens de TMO ‘pellen’ de adviseurs met elkaar de morele dilemma’s af

Afpellen

“De P&O-adviseur bevindt zich soms in een kwetsbare positie,” vertelt Ankje Hovinga. Zij werkt bij de DPOD (Divisie Personeel en Organisatie Defensie) en leidt samen met Miriam de Graaff van de Centrale Organisatie Integriteit Defensie (COID) het project ‘Verankering integriteit binnen het P&O-domein’. “Dilemma’s kunnen ontstaan doordat P&O’ers niet altijd onder de leidinggevende vallen die ze adviseren, maar daar wel een directe relatie mee hebben”, vervolgt ze. “Daarnaast hebben zij toegang tot alle personeelssystemen en moeten daar zorgvuldig mee omgaan. Deze systemen mogen niet oneigenlijk gebruikt worden. Ook niet op verzoek van een commandant of collega.”

Tijdens de TMO gaan de adviseurs dan ook met elkaar de morele dilemma’s ‘afpellen’. Verschillende vragen komen daarbij aan de orde. Een belangrijke is bijvoorbeeld: van wie is het dilemma eigenlijk? In veel gevallen ligt de uiteindelijke beslissing bij de leidinggevende en adviseert de P&O’er slechts. Welke wegen bewandel je? En wat zijn de consequenties? 

x

"De P&O-adviseur bevindt zich soms in een kwetsbare positie"

Negatieve besluiten

Behalve dat hij adviseert, heeft de P&O’er een uitvoerende rol in veel personeelszaken. Dus na het advies houdt zijn taak niet op. Zo bleek tijdens de presentatie dat adviseurs, vooral in het functietoewijzingsproces, nogal eens te maken krijgen met zaken die niet helemaal volgens de regels verlopen. Bijvoorbeeld een commandant die buiten de procedure om al de toezegging heeft gedaan aan een kandidaat dat hij de baan krijgt. Op zo’n moment heeft de adviseur een actieve rol in het proces. Laat hij het dan lopen of trekt hij aan de bel? Kiest hij voor de laatste optie: in hoeverre is de relatie met de leidinggevende dan verstoord? Ook moeten adviseurs soms negatieve besluiten adviseren over mensen die ze later in hun loopbaan weer tegen gaan komen. 

X

Gevoelskwesties

Hovinga: “Morele dilemma’s spelen zich af in een grijs gebied waar de regelgeving onvoldoende houvast biedt. Vaak zijn het gevoelskwesties. Tijdens de Training Morele Oordeelsvorming gaan collega’s met elkaar aan de slag met integriteit en maken samen afwegingen. Het doel is dat besluiten en adviezen aan de commandant meer weloverwogen tot stand komen. Belangrijk leerdoel is dan dat je heel duidelijk onder woorden kunt brengen hóe je tot het oordeel gekomen bent. En op welke wijze je recht doet aan alle betrokkenen, welke keuze je ook maakt. Dan kun je je oordeel goed verdedigen tegen iedere belanghebbende. Uiteindelijk draagt dit bij aan de verdere professionalisering van de P&O’er.”

x
x

Opzet TMO

Iedere P&O functionaris en loopbaanbegeleider doorloopt de 1-daagse TMO verplicht. Die van januari is het startpunt. Om het thema onder de aandacht te houden, wonen de functionarissen jaarlijks 3 keer een Moreel Leeroverleg bij. Daarin bespreken de P&O’ ers nieuwe morele dilemma’s en andere zaken over integriteit.

Een extern bureau verzorgt in eerste aanleg de TMO en het Morele Leeroverleg. Dit bureau, Governance and Integrity, heeft ook een ‘train the trainer’-programma opgezet, zodat eigen P&O-personeel de sessie op den duur zélf kan geven.

Behalve dat Defensie zijn P&O-functionarissen verder professionaliseert, biedt de TMO een unieke gelegenheid om het aantal en de soorten dilemma’s waarmee het personeel te maken krijgt, te inventariseren. Aan de hand van die gegevens wil de projectorganisatie in de toekomst een ‘manifest’ over morele dilemma’s uitbrengen.

x