In de laatste weken van het jaar kijken we vaak terug op de periode die achter ons ligt. En vooruit naar wat komen gaat. Voor mij was de ramp van de MH17 de meest aangrijpende gebeurtenis van 2014. 17 juli, de dag dat de Boeing 777 van Malaysia Airlines met vluchtnummer MH17 neerstortte in de Oekraïne, was een zwarte dag in geschiedenis van Nederland.

Het CDC was op veel manieren betrokken bij de nasleep van de ramp. Deze week mocht ik samen met de divisiecommandanten, de commandant van de NLDA en de commandant van de Korporaal van Oudheusdenkazerne in Stadion Galgenwaard penningen uitdelen aan ruim 250 ondersteuners van het CDC. In deze Pijler kun je een artikel hierover lezen. Maar dat is slechts een deel van het aantal CDC’ers dat zich heeft ingezet. Omdat onze ondersteuning altijd doorgaat, kon die dag niet iedereen aanwezig zijn. Ik wil daarom ook aan deze mensen mijn blijk van waardering uitspreken. Er was vanuit alle kanten lof voor de respectvolle manier waarop Nederland de slachtoffers thuisbracht. Daar mogen we trots op zijn.

2014 was ook het jaar waarbij in de politiek de waardering voor Defensie weer is toegenomen. In de troonrede verwoordde koning Willem-Alexander het namens de regering als volgt: “Met het oog op de toenemende spanningen in de wereld en de verantwoordelijkheden die daaruit voortvloeien, verhoogt de regering de defensie-uitgaven. Het extra geld dat de regering uittrekt voor Defensie, is een trendbreuk met het verleden.”

Zo is Defensie het afgelopen jaar veel besproken en heeft het ook veel voor de maatschappij kunnen doen. En het CDC heeft weer laten zien dat we de andere defensieonderdelen op alle fronten daarbij bedienen. Ook in 2015 gaan wij ons uiterste best doen om de defensiecollega´s zo goed mogelijk te ondersteunen. Bij de ondersteuning van MH17 liet het CDC zien dat geen probleem te groot was om het op te lossen. Dat is een manier van werken die ik in 2015 CDC-breed wil zien. Gemotiveerde mensen die hun taken snel en adequaat uitvoeren. Het is mijn streven om in 2015 verder te werken aan verbetering van de samenwerking, meer eenvoud in de besturing en betrouwbaarheid in onze ondersteuning. En daar heb ik jullie als vakmannen en vakvrouwen hard bij nodig.

Ik ben trots op hoe jullie in 2014 Defensie hebben ondersteund en hoop dat wij ook in december 2015 weer positief kunnen terugblikken. Met CDC’ers onder elkaar en met onze collega’s van de andere krijgsmachtonderdelen.

Voor mijzelf is kerst in deze donkere tijden het feest van hoop en verlangen naar een betere wereld. Vrede op aarde. Dat verlangen klinkt door in bekende kerstliederen. En dat is ook mijn vurig verlangen voor de wereld waarin wij leven.

Ik wens jullie - in het bijzonder de uitgezonden collega's en de collega's die in Nederland moeten werken tijdens de feestdagen - goede kerstdagen en een gezond en voorspoedig Nieuwjaar.

Leonard Kok

Commandant Commando DienstenCentra