Foto boven: Het gezelschap dat betrokken was bij de contractondertekening op de Bernhardkazerne. Op de voorgrond (met shawl) commandant CDC Leonard Kok. Foto Bart Nijs Fotografie.

De Bernhardkazerne in Amersfoort wordt in de toekomst nog beter en sneller bereikbaar. Defensie en de stad hebben definitief overeenstemming bereikt over de verkoop van een stuk kazerneterrein. Daarop komt een weg die de doorstroming van het verkeer aan de westkant van Amersfoort moet verbeteren. 

Namens Defensie tekende de commandant van het Commando DienstenCentra, Leonard Kok, het contract. Dat gebeurde op 12 december op de Bernhardkazerne. Wethouder Buijtelaar vertegenwoordigde de gemeente Amersfoort.

In het contract staan meer afspraken. Zo zorgt de gemeente voor een andere toegangspoort voor de Bernhardkazerne, omdat de huidige door de aanleg van de nieuwe weg verdwijnt.

Voorafgaand aan de definitieve verkoop, wordt eerst onderzocht of de bodem van de te verkopen grond is verontreinigd en of daar niet-gesprongen explosieven liggen. Zoals het er nu uitziet, wordt het ontwerp voor de zogeheten ‘Westelijke ontsluiting’ in februari 2015, samen met het concept-bestemmingsplan, aan de gemeenteraad van Amersfoort voorgelegd.