Tekst Jack Oosthoek

Dienstencentrum helpt buitenlandgangers in het zadel

In het buitenland werken. Klinkt lekker, vooral als het om een baan in een exotische streek gaat. Maar als je je onvoldoende voorbereidt, kan de lol er snel vanaf zijn. Het Dienstencentrum Internationale Ondersteuning Defensie (DCIOD) helpt expats zo goed mogelijk in het zadel. Je moet echter zelf ook veel doen.

x

Defensie plaatst jaarlijks circa 2700 man op internationale hoofdkwartieren in het buitenland. Het ministerie repatrieert ook personeel. Een voorbeeld: in 2013 werden 1300 medewerkers in het buitenland geplaatst en keerden er 1400 in ons land terug. In bijna alle gevallen gaat het om militairen, simpel omdat het om ‘stoelen’ voor deze categorie personeel gaat.

Het DCIOD komt ‘in beeld’ wanneer je een functie in het buitenland krijgt, of bij een internationale eenheid in ons land. En hoe zit het met militairen die op missie gaan? Die vallen onder de vlag van de Defensiestaf. 

Vroeg stadium

Twee keer per jaar belegt het DCIOD informatiesessies en elke keer weer is de belangstelling groot. Ook afgelopen november. Om geïnteresseerden een goed beeld te geven van wat er bij een buitenlandplaatsing komt kijken, waren expats uit Hongarije, Duitsland, België en de Nederlandse Antillen uitgenodigd om over hun ervaringen te vertellen. 

"De toelage dekt alleen de kosten, dát is het"

Als altijd kwam ook verhuizen aan bod, altijd een 'horrorklus'. ”Want”, vertelt Werner Pauwels, plaatsvervangend commandant DCIOD, “één van de speerpunten van ons werk is informeren. Het liefst in een zo vroeg mogelijk stadium, als het even kan vóórdat iemand op een buitenlandfunctie solliciteert. Dan heb je ruim de tijd om een afgewogen keuze maken of je wel of niet naar het buitenland wilt.” 

x

Het avontuur heeft namelijk óók voor het thuisfront veel voeten in de aarde, vult voorlichter van het DCIOD eerste luitenant Stefan van Lierop aan. “Je moet verhuizen en krijgt met een andere cultuur en een dito klimaat te maken. En als je partner niet zoals in Nederland mag of kan werken, ziet de dag er voor hem of haar heel anders uit dan thuis. Iedereen moet zijn draai vinden.”

Veel bureaucratie

Moraal van het verhaal: een buitenlandplaatsing is niet altijd rozengeur en maneschijn. “Het begint meestal met euforie”, leggen Pauwels en Van Lierop uit. “Vervolgens erger je je aan steeds meer zaken. In het buitenland zijn de werktijden vaak anders, kost het veel tijd om een bankrekening te openen en is de bureaucratie groot. De onderwijsmogelijkheden zijn soms anders dan in Nederland en in veel landen moet je voor bijvoorbeeld een tv-aansluiting bij meer dan één kantoor aankloppen. Dat wordt vaak allemaal onderschat. Onze boodschap: overdenk alles zo goed mogelijk, dat voorkomt onaangename verrassingen. Het DCIOD begeleidt je daarbij zoveel mogelijk, al moet je zoals gezegd zelf ook veel doen. Je kunt bijvoorbeeld op onderwerpen googlen.”

x

“Overdenk alles zo goed mogelijk, dat voorkomt onaangename verrassingen”

Of er mensen afhaken als ze de keerzijde van de medaille kennen? Van Lierop en Pauwels hebben het nog niet meegemaakt. Maar het DCIOD gaat dan ook grondig te werk, denken ze. “We weten vrijwel zeker dat wij de mensen een goed beeld geven van wat ze in het buitenland kunnen verwachten”, stellen beide DCIOD’ers.

Exotisch karakter

Volgens Pauwels en Van Lierop is een buitenlandplaatsing behoorlijk populair. Dat komt waarschijnlijk omdat veel mensen er vanuit gaan dat ze zowel zakelijk als privé veel van het avontuur opsteken. Ook het soms ‘exotische karakter’ van de functie trekt. “Een plaatsing in het buitenland verbreedt je horizon,” vatten Pauwels en Van Lierop samen. 

Maar wie denkt langs deze weg even een zak met geld te verdienen, kan beter in Nederland blijven. Volgens Pauwels en Van Lierop kom je in het buitenland financieel weinig tekort, maar om nou te zeggen dat je er rijk wordt: vergeet het maar. “De toelage dekt de kosten, dát is het”, vertellen ze. “En als je partner ginds niet mag werken, heeft dat onmiskenbaar financiële consequenties. Laat dat allemaal duidelijk zijn.” 

Het DCIOD heeft op haar intranetpagina zowel folders als ervaringen van in het buitenland geplaatst personeel gepubliceerd. 

spacer2
x

Wat doet het DCIOD?

• P&O-zaken regelen
• Verhuizingen begeleiden
• Voorschotten uitbetalen, declaraties afhandelen
• Toelage buitenland starten
• Vliegtickets boeken, ook voor het gezin
• Voorlichting
• Personeel tijdelijk onderbrengen, zowel in Nederland als daarbuiten.
• Host Nation Support (in ons land geplaatste buitenlandse militairen begeleiden)

x