Tijdens het MT100 van 12 november zei commandeur Frank Foreman, commandant van de divisie Vastgoed & Beveiliging, tegen ons: “Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden.” Hij bedoelde daarmee het CDC. Al tien jaar ondersteunen wij onze defensiecollega´s en dat doen wij goed. Bij verandermanagement spreekt men van een burning platform om een situatie van een organisatie aan te geven waarbij veranderd moet worden. Het CDC is gelukkig geen brandend platform.

Twee veranderingen 
Maar er is nog ruimte om te groeien. Daarom werken we nu aan het programma ‘Van dienstverlener naar ondersteuner’. De titel van het programma geeft de verandering in richting van het CDC aan. We verbinden ons en onze toekomst aan die van de collega-defensieonderdelen en willen geen anonieme dienstverlener worden. Bovendien gaan we er als CDC beter voor zorgen dat we intern goed samenwerken, zodat onze ondersteuning gecoördineerd wordt aangeboden. De andere defensieonderdelen hoeven dus niet meer het CDC te coördineren. Dat doen we zelf, als onderdeel van ons vakmanschap. Deze twee veranderingen vat ik samen met de slogan: Van dienstverlener naar ondersteuner! Verderop in deze Pijler lees je hoe wij deze doorontwikkeling vorm gaan geven.

Goede ideeën 
Deze doorontwikkeling slaagt alleen maar als we er samen de schouders onder zetten. Ik wil je dan ook oproepen om mee te denken. De komende tijd zal ik het programma ‘Van dienstverlener naar ondersteuner’ zelf komen uitleggen in informatiebijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen CDC’ers de kans om mee te denken en vragen te stellen. Ik vind het belangrijk dat collega’s mee helpen nadenken over de vraag: wat houdt deze koersverandering van het CDC voor mij in? En als je dan of nu al goede ideeën hebt die het CDC beter maken, deel ze dan. Ik geloof er in dat als we de samenwerking nog meer opzoeken en CDC-vakmensen ruimte en verantwoordelijkheid geven, we vanzelf beter worden.

Leonard Kok

Commandant CDC