Tekst Jack Oosthoek
Foto Mark van Stokkom (Bart Nijs Fotografie)

Paresto-personeel neemt voorschot op toekomst

-
Erik-Jan Smeenge leidt het scholingsprogramma samen met zijn collega Gijsbert Kool in goede banen. “Ook wij zijn helemaal enthousiast.”

“Goed te zien dat er zoveel mensen ‘bewegen’. Ook wij zijn helemaal enthousiast.” Projectleiders Erik-Jan Smeenge en Gijsbert Kool van Paresto kunnen het nauwelijks geloven. Zoveel belangstelling voor het scholingsprogramma dat het personeel van Paresto aangeboden kreeg tijdens de in februari gehouden ‘roadshows'? Dát hadden ze niet verwacht. 

In het scholingsprogramma kan het personeel van Paresto een MBO-horecadiploma halen om zo sterk te staan voor het geval Defensie de cateringdienstverlening in het bedrijfsleven onderbrengt (‘outsourcing’). Die beslissing valt mogelijk in 2015. 

In de ogen Smeenge en Kool is het project een voorbeeld van goed werkgeverschap. Daarnaast past het helemaal in het samenwerkingsproject ‘Coöperatie Paars Partnerschap’ waarin Defensie samenwerkt met zeven regionale opleidingscentra. Een goed werkgever, weten Smeenge en Kool, ondersteunt werknemers als dat door omstandigheden nodig is. In het geval van Defensie betekent dit: personeel dat de organisatie mogelijk moet verlaten (‘uitstromers’) een opleiding aanbieden, zodat ze bij sollicitaties binnen of buiten de organisatie nog beter beslagen ten ijs komen.

-
De combinatie van werken en studeren kan best een belasting zijn voor de studenten. “Daarom doen we er alles aan om ze te stimuleren.”

Mooi meegenomen

Laat het wat Smeenge en Kool duidelijk zijn: de meeste Paresto-medewerkers zijn goed opgeleid. Maar ze haalden hun papieren vaak wel in een niet-erkende cursus. De MBO-opleiding is wel erkend, omdat die gegeven wordt door regionale opleidingscentra. Vandaar waarschijnlijk dat circa 250 van de ongeveer 850 Paresto-medewerkers zich voor het project hebben aangemeld, onder wie veel ouderen. “Iedereen vindt dit een unieke kans om zichzelf te verbeteren”, denken Smeenge en Kool. “Het is natuurlijk ook mooi meegenomen dat de opleiding in de tijd van de baas is en dat hij de rekening betaalt.”

Dat circa zeventig procent aan de zijlijn blijft, betekent volgens hen niet dat die groep geen belangstelling heeft. “Veel mensen hebben de opleiding al gevolgd. Waarom hem dan opnieuw doen?” 

-
Het is mogelijk dat cursisten zich in het begin afvragen of ze de opleiding wel aankunnen. Begrijpelijk, want het niveau ligt hoger dan dat van de cursussen waar ze eerder aan meededen.

"Iedereen vindt de opleiding kennelijk een unieke kans om zichzelf te verbeteren"

Kunnen en kennen

De opleidingen (MBO-niveau 2, 3 en 4) nemen voor de algemene vakken per stuk vijftien weken in beslag, met eens in de week een cursusdag. Het doorsnee vakkenpakket bestaat uit Nederlands, Engels, rekenen, maatschappijleer (tegenwoordig loopbaan- en burgerschap geheten), goed gastheer/vrouw schap, menu’s samenstellen, serveren, koken. Smeenge: “De opleiding duurt korter dan een reguliere MBO-opleiding, omdat de meeste deelnemers al veel ‘kunnen en kennen’.”

Sinds 7 november zitten de eerste 21 defensieleerlingen in de schoolbanken van het Deltion College in Zwolle (grote foto bovenaan dit artikel). Smeenge en Kool realiseren zich dat de combinatie van werken en studeren een belasting voor de studenten kán zijn. “Daarom doen we er alles aan om ze te stimuleren”, benadrukt Smeenge. “Een test niet gehaald? Dan mag je hem over doen.”

“Onze deelnemers ‘kunnen en kennen’ al veel”

Beter opgeleid

Aangezien Paresto op cursusdagen vervangend personeel moet rekruteren, trekt de opleiding ook een wissel op de bedrijfsvoering van de cateraar, vullen Smeenge en Kool aan. “Maar veel belangrijker is dat er zoveel mensen ‘bewegen’. En mocht ‘outsourcing’ van Paresto niet doorgaan, dan nog heeft de opleiding zin. Het Paresto-personeel is dan nog beter opgeleid.” 

-
Op de eerste lesdag op het Deltion Collega kregen de cursisten uitleg over wat ze kunnen verwachten.
spacer2
x
-
Sjoukje de Haan van het Deltion College in Zwolle is enthousiast over de opleiding voor het Paresto-personeel. “Wij hechten er aan om mensen duurzaam inzetbaar te maken voor de arbeidsmarkt.”

"In zo’n klas hoef je geen orde te houden"

“Misschien krijgen sommigen de smaak wel zo goed te pakken, dat ze besluiten om door te leren of misschien wel horecaondernemer te worden.” Accountmanager Economische Dienstverlening Sjoukje de Haan van het Deltion College in Zwolle is niet alleen om commerciële redenen enthousiast over de opleiding voor het Paresto-personeel. Die past onderwijs-technisch namelijk naadloos in het beleid van het college. “Wij hechten veel waarde aan ‘een leven lang leren’ en mensen duurzaam inzetbaar maken voor de arbeidsmarkt”, legt ze uit. “De defensie-opleiding is daar een goed voorbeeld van. Bij ons kunnen de Paresto-mensen met hun uitgebreide werkervaring in een proeve van bekwaamheid hun aangetoonde MBO-niveau verzilveren. Ook volgen ze een compact traject voor de algemene vakken.”
Het Deltion College leidde al eerder defensiepersoneel op en weet dus wat voor vlees het in de kuip heeft. “Defensiemedewerkers”, weet De Haan, “gedragen zich gedisciplineerd, zeggen wat ze doen en doen wat ze zeggen. In zo’n klas hoef je geen orde te houden.”

Dat neemt niet weg dat velen zich in het begin zullen afvragen of ze de opleiding wel aankunnen, denkt De Haan. Begrijpelijk, want het niveau ligt hoger dan dat van de cursussen waar ze eerder aan meededen. “Maar”, benadrukt de accountmanager, “als ze het lukt om erdoor te komen - en waarom niet - dan zullen ze trots op hun prestatie zijn.”

spacer2
x

De opleiding loopt tot eind 2015. Meer informatie bij Erik-Jan Smeenge, ej.smeenge.01@mindef.nl.