Tekst Arjen de Boer
Foto sergeant 1 Eva Klijn (Mediacentrum Defensie)

Brigadegeneraal Van den Hoek zet puntjes op i

Brigade-generaal Leanne van den Hoek is sinds 10 oktober kazernecommandant van de Kromhout Kazerne. Hoewel alles op rolletjes loopt, ziet ze nog wel enkele verbeterpunten.

De handhaving van rust, orde en discipline. Deze drie-eenheid staat centraal in de taakomschrijving van een kazernecommandant, dat beseft Van den Hoek (56) als geen ander. Maar van dagelijkse inspectierondes is geen sprake. “Ik ben natuurlijk een gebruiker van de faciliteiten. Als ik sport, zie ik hoe het daar is. Als ik eet, kijk ik hoe het restaurant er uit ziet”, vertelt Van den Hoek. “Maar ik heb geen witte handschoenen om te kijken of de randjes stofvrij zijn.”

“De nieuwe Kromhout is een bijzondere locatie om commandant van te zijn”

x
Van den Hoek brengt momenteel meer structuur aan in de publiek-private samenwerking op de Kromhout. Onder anderen majoor Chris Christodoulatos helpt daarbij.

Haar kazernecommandantschap was in zekere zin een logische keuze. Van den Hoek is al commandant van de Divisie Facilitair & Logistiek, waarvan de taken nauw aansluiten op het aandachtsgebied van de kazernecommandant. “Als dan de vraag komt of je ook kazernecommandant wilt worden, is dat niet iets waar je nee tegen zegt”, aldus Van den Hoek.

Uitzicht

Vanuit haar kantoor op de vierde verdieping van gebouw K2 heeft Van den Hoek uitzicht op het kazerneterrein, waar ze sinds anderhalve maand commandant is. Aan de overkant staan de legeringsgebouwen en het bedrijfsrestaurant met de vergaderfaciliteiten. Rechts van Van den Hoeks kantoor staan de gebouwen van de Landmacht en de Defensie Materieel Organisatie. Links bevindt zich het gezondheidscentrum met artsen en fysiotherapeuten en het moderne sportcomplex.

x
Van den Hoek is al commandant van de Divisie Facilitair & Logistiek. “Als dan de vraag komt of je ook kazernecommandant wilt worden, is dat niet iets waar je nee tegen zegt.”

De nieuwe Kromhout, sinds februari 2012 volledig in gebruik, is een bijzondere locatie om commandant van te zijn, weet Van den Hoek. Het complex is niet als andere kazernes. “Hier zit geen operationele eenheid, maar staven en facilitaire diensten. Het zijn dus voornamelijk kantoren.”

“Ik zou wel een tevredenheidsonderzoek willen doen“

Focus

Het complex kwam tot stand in een publiek-private samenwerking. De grond is van Defensie, maar de gebouwen zijn van een samenwerkingsverband met daarin onder andere bouwer Ballast Nedam. Dit consortium is verantwoordelijk voor het ontwerp, de financiering en bouw. Tegenwoordig ligt de focus op beheer en onderhoud en is de facilitaire dienstverlening tot en met 2035 in de handen van de civiele partner Komfort.

“Die samenwerking met Komfort gaat goed, mensen zijn hulpvaardig en vriendelijk”, is de ervaring van Van den Hoek. Maar nu is het tijd voor de puntjes op de i. Met majoor Chris Christodoulatos, stafadjudant Theo Koenen en facilitair manager Peter Ketelaers brengt ze meer structuur aan. Niet alleen qua overleg, maar ook als het gaat om het ordenen van de problematiek. Zo is er te weinig legering en klinken, zoals op veel werkplekken, klachten over de koffie. Misschien een klein probleem, maar het zorgt samen met het tekort aan parkeerplekken voor ontevredenheid. Dat is iets wat Van den Hoek niet wil. “Daarom zou ik wel een tevredenheidsonderzoek willen doen. Dan is te achterhalen of zo’n klacht over bijvoorbeeld de koffie breder terugkomt.”

“Er komen meer parkeerplaatsen“

Parkeerproblemen

Andere aandachtspunten zijn het tekort aan parkeerplekken en foutparkeerders. “De marechaussee heeft al waarschuwingen uitgedeeld en is nu bezig met handhaven”, waarschuwt de brigade-generaal.

"Het parkeerbeleid voor de Kromhout Kazerne is vrijwel voltooid. Er komt een heldere regeling waarin rekening is gehouden met de noodzaak van parkeerruimte voor diverse categorieën personeel. In de loop der tijd zijn 8000 parkeervergunningen afgegeven. Zoveel plekken zijn er natuurlijk niet. Sterker nog, zoveel mensen werken hier niet eens. Al met al willen we een eerlijke en nuttige verdeling van de schaarse ruimte onder de vele gebruikers van het terrein. We zijn volop bezig om het aantal parkeerplaatsen uit te breiden."