Zo divers als het Commando DienstenCentra is, zo divers zijn de verjaardagen die er binnen de CDC-familie worden gevierd. Wij hebben instituten binnen het CDC die al een lang bestaan kennen binnen Defensie. En die je gerust als ‘oude wijze man’ kunt zien: het KIM, de KMA of Bronbeek. In dit verband wil ik de Protestantse en Rooms-katholieke Diensten Geestelijke Verzorging ook feliciteren: zij bestaan dit jaar 100 jaar.

Maar datzelfde CDC heeft ook ‘jongelingen’ in zijn organisatie die zich in de eerste jaren van hun leven bevinden. Zo wil ik ook DPOD en DBBO feliciteren met hun 1-jarig bestaan. Natuurlijk werd er ook voor de komst van DPOD en DBBO personele- en bewakingsondersteuning verleend binnen Defensie. Maar met de komst van deze organisaties werd de expertise op het vlak van personele ondersteuning en beveiliging en bewaking centraal bij het CDC belegd en landelijk beheerd. En dat betekent voor de vier operationele commando’s dat ze zich nog beter op hun primaire taak kunnen richten.

Ook Paresto heeft een jubileum gevierd. Ze bestaan 10 jaar en zijn inmiddels doorgegroeid tot de vierde cateraar van Nederland. Voor veel van de medewerkers hangt de schaduw van de uitkomst van het outsourcingsproces over dit jubileum. Onzekerheid is altijd vervelend. Daarom is het van belang om het sourcingstraject in hoog tempo door te zetten, zodat Paresto-collega’s snel duidelijkheid krijgen over hun toekomst.

Ikzelf ben sinds september 1 jaar commandant van het CDC. Gemiddeld genomen heb ik elke week een werkbezoek gebracht aan een van de ruim 40 dienstencentra en bedrijven van het CDC. Ik heb mij laten verrassen door de diversiteit en de dynamiek van onze organisatie. Maar ik heb ook genoten van jullie vakmanschap. Ik heb met veel plezier velen van jullie gesproken. Altijd kwamen uit die gesprekken wel ideeën die mij aan het denken hebben gezet. Deze werkbezoeken zijn voor mij onmisbaar om mijn werk goed te kunnen doen. Zowel in Utrecht als voorzitter van de CDC-Raad, als in Den Haag als vertegenwoordiger van het CDC in de Haagse beraden. Ik waardeer jullie betrokkenheid enorm en realiseer me dat wij samen, van jong tot oud, het CDC maken. Tegen alle jarigen wil ik zeggen: proficiat! En ikzelf ga met heel veel plezier door met mijn tweede jaar CDC. 

Leonard Kok

Commandant CDC