Tekst Jack Oosthoek
Foto Valerie Kuypers

Nieuwe commandant V&B mikt op ‘lichte regie’

Commandeur Frank Foreman is sinds begin september de nieuwe commandant van de divisie Vastgoed & Beveiliging. Er verandert veel voor hem, want daarvoor was hij commandant van Zr. Ms. Johan de Witt. Wie is Frank Foreman? Wat mag het personeel van hem verwachten?

Een marineman commandant van de divisie V&B? Een marineofficier wil toch varen?
“Ik kwam inderdaad bij de marine om te varen. Maar ik heb vaker banen op de wal gehad, zowel in de operationele als in de beleidssfeer. Door de diversiteit van het werk is dat ook interessant. Komt bij dat ik graag leiding geef. Ja, deze baan is inderdaad anders dan een operationele functie. Daarin ben je direct betrokken bij waar Defensie voor stáát, het handhaven van vrede en veiligheid. Bij het Commando DienstenCentra ondersteun je het operationele bedrijf ‘op afstand’. Maar dat is wel cruciaal. Goede ondersteuning is een randvoorwaarde voor een schip, squadron of bataljon om te kunnen functioneren. Ik zei snel ja, toen ik voor deze functie gepolst werd.”

Nieuwe commandant V&B mikt op ‘lichte regie’
Foreman is niet iemand van regels en delegeert graag. “Het gaat mij om de hoofdlijnen, dat is goed voor het werktempo.”

“Ik zei snel ja, toen ik voor deze functie gepolst werd”

Wat wist u vooraf van de divisie Vastgoed & Beveiliging?
“Niets, ik was gewend aan water en staal. Maar vastgoed en beveiliging interesseren me wel degelijk. Dat komt ook omdat besturen een soort hobby van me is. Overigens bereidde ik me op deze functie voor door op internet en intranet over het CDC te lezen.”

U bent aan het inwerken. Hoe gaat dat?
“Ik laat me goed informeren en overleg veel. Zo kom ik er achter wat de belangrijke punten binnen deze divisie zijn. Ik verwacht spoedig ingewerkt te zijn, wat ook komt doordat ik zaken redelijk vlug doorgrond. Daarnaast komt mijn bestuurlijke ervaring me goed van pas.”

Nieuwe commandant V&B mikt op ‘lichte regie’
Foreman wil ik de samenwerking met de andere divisies verder verbeteren. “We werken nog teveel in ‘kokers’ en vaak langs elkaar heen.”

Wat mogen de mensen qua stijl van managen van u verwachten?
“Ik ben niet van de details en delegeer graag. Het gaat mij om de hoofdlijnen, dat is goed voor het werktempo. ‘Lichte regie’ noem ik dat; via vooral informele contacten polsen hoe het gaat. Ik ben er heilig van overtuigd dat als je werk delegeert, de persoon in kwestie in zijn werk en als mens ‘groeit’. Vanzelfsprekend houd ik de ‘overview’, vooral bij cruciale dossiers. Ik grijp pas in als er écht iets fout dreigt te lopen.”

Wat is uw visie op de rol van de divisie Vastgoed & Beveiliging?
“Zoals ik al zei, is het CDC een ondersteuningscommando. De afwikkeling van de ramp met de MH17 is daar een voorbeeld van. Daarin werkte deze divisie operationeel samen met de krijgsmachtdelen door vastgoed en beveiliging beschikbaar te stellen. Als nieuwe man wil ik meehelpen om dit operationele karakter van het CDC verder te ontwikkelen. Bij sommige onderdelen gebeurt dat al. Hun werk sluit goed aan op dat van de opco’s. Ze stellen bijvoorbeeld locaties beschikbaar waar eenheden kunnen oefenen. Al met al wil ik het karakter van deze divisie nog beter afstemmen op wat er binnen de opco’s gebeurt. Dat betekent onder meer: 24/7 beschikbaar zijn en zo min mogelijk bureaucratie. Ook wil ik de samenwerking met de andere divisies verbeteren. We werken nog teveel in ‘kokers’ en vaak langs elkaar heen. Bij de krijgsmachtdelen is samenwerken vanzelfsprekend; bij het CDC minder. Maar het is niet de bedoeling dat mensen op elkaars stoel gaan zitten.”

“Ik verwacht dat het overgrote deel van het personeel naar het RVB overstapt”

Nieuwe commandant V&B mikt op ‘lichte regie’
Als nieuwe commandant wil Foreman meehelpen om het operationele karakter van het CDC verder te ontwikkelen, wat bij sommige onderdelen al gebeurt. “Hun werk sluit goed aan op dat van de opco’s.”

Wat is de rol van het Rijksvastgoedbedrijf in deze divisie?
“Veel personeel van de Dienst Vastgoed Defensie is sinds 1 juli bij het nieuwe Rijksvastgoedbedrijf (RVB) gedetacheerd. We zijn volop in gesprek met het RVB en met de medezeggenschap over hun definitieve overgang. Die dient uiterlijk in het voorjaar van 2015 plaats te vinden. Vraag is ook hoe we het vastgoedmanagement verder vorm geven. Voor eind dit jaar willen we dit duidelijk hebben. De situatie tussen ons en het RVB is momenteel ‘hybride’. Wie gaat wat doen? Verder moet het bij het RVB gedetacheerde personeel nog beslissen of ze daar definitief gaan werken of niet. Bij het RVB draait alles om vastgoed, bij deze divisie is dat één van de onderdelen. De meesten medewerkers van de Dienst Vastgoed Defensie zien, denk ik, werken bij het RVB als een nieuwe uitdaging. Ik verwacht ook dat het overgrote deel van het personeel overstapt. Natuurlijk spelen arbeidsvoorwaarden daarbij een belangrijke rol. Daar schenken we dan ook veel aandacht aan.”