Om verschillende redenen was Prinsjesdag dit jaar een feest. Allereerst omdat het dit jaar 200 jaar geleden is dat Prinsjesdag voor het eerst plaatsvond. Voor Defensie is Prinsjesdag ook extra feestelijk, omdat er sprake lijkt te zijn van een trendbreuk. 

Het woord ´trendbreuk´ wordt de laatste tijd veel gebruikt binnen Defensie. Daar waar er de afgelopen twintig jaar keer op keer is bezuinigd op Defensie, krijgen we er vanaf volgend jaar geld bij. Niet dat er bezuinigingen worden teruggedraaid met dat geld, maar het schept wel financiële ruimte om weer positief vooruit te kijken. Vanaf 2017 zal dat 100 miljoen euro per jaar zijn. Wat dat voor het Commando DienstenCentra betekent wordt de komende maanden duidelijk. Maar het is wel goed nieuws voor Defensie! 

Eén jaar geleden werd ik commandant van het Commando DienstenCentra. Voor die tijd werkte ik bijna 25 jaar in Den Haag. Prinsjesdag was altijd heel feestelijk. Het koffertje, de troonrede, de gouden koets en bijna altijd een oranje zonnetje. Het was elk jaar heel bijzonder om dat in Den Haag mee te maken. Toen ik in september 2013 bij Defensie kwam werken, werd ik geconfronteerd met een ministerie dat in de hoek zat waar de klappen vallen. Ik ben blij dat de vlag er nu, precies een jaar later, anders bijhangt. 

Afgelopen weekend was het Open Monumentendag. Ook Defensie opende op verschillende plekken haar deuren voor publiek, waaronder op ‘onze eigen’ Kromhout Kazerne. Die ademt geschiedenis omdat hij gebouwd is op het terrein waar in het begin van de negentiende eeuw Fort Vossegat stond. 

Maar de Kromhout Kazerne leert ons misschien ook een les voor de toekomst. We leven op dit moment in roerige tijden. De onrust op verschillende plekken in de wereld en de mogelijkheid dat Nederlandse militairen daar worden ingezet, hebben een omslag teweeg gebracht in het denken over Defensie. Maar dat was ten tijde van de bouw van Fort Vossegat ook zo. En daarna zijn er nog vele momenten in de geschiedenis geweest waarbij die ‘trendbreuk’ er ook was. 

De les wordt mooi verwoord door de Minister van Defensie in de nota ‘In het belang van Nederland´: “Defensie is geen luxe, maar een fundamentele investering in onze vrijheid, veiligheid en welvaart.” Dat leert ons de geschiedenis.

Hoewel dit een stap in de goede richting is, zijn we er nog niet. Maar het is wel duidelijk dat de tijd van defensiebezuinigingen voorlopig voorbij is. De ontwikkelingen in de wereld maken het onvermijdelijk dat Defensie weer serieus wordt genomen. Dat maakt ook uw werk belangrijk!