Overdracht commando divisie Vastgoed en Beveiliging

De divisie Vastgoed en Beveiliging heeft een nieuwe commandant. Op woensdag 3 september droeg commodore Madelein Spit het stokje over aan commandeur Frank Foreman. In zijn toespraak blikte Foreman vooruit naar de uitdagingen die hem en de divisie te wachten staan.

x

De reorganisatie met de overgang van het overgrote deel van de Dienst Vastgoed Defensie naar het Rijksvastgoedbedrijf werd aangestipt en Foreman haalde ook de rol aan van het vastgoedmanagement die binnen de divisie moet worden ingevuld.

Naast de kernwaarden van het CDC: betrouwbaarheid, vakmanschap en samenwerking, noemde Foreman verder drie zaken die hij persoonlijk belangrijk vindt. “Eerlijkheid. Wees open, neem mensen mee. Ten tweede: durf te delegeren. Dat geeft je de gelegenheid je op hoofdzaken te concentreren. Daarnaast voelt het goed vertrouwen te krijgen en dat ook waar te kunnen maken. Tot slot: geniet van je werk en wees trots op wat je doet. We hebben een uniek bedrijf.”

Volgende maand in Pijler een kennismaking met de nieuwe commandant.

lijn

Lopen voor veteranen en honden

Veteranenhonden zijn hun gewicht in goud waard. De gecertificeerde PTSS-hulphonden helpen hun baas om te gaan met stress die het gevolg is van traumatische ervaringen.

x

Als buddy geeft de hond 24x7 aandacht aan zijn baas. Hij herkent de eerste signalen van een nachtmerrie en kan zijn baas wakker maken om de nachtmerrie of herbeleving te stoppen. Veteranen die geïsoleerd zijn geraakt, integreren samen met hun hond weer in de maatschappij.

Helpt u mee?

Het opleiden van PTSS-honden is erg kostbaar. Het traject van puppy tot hulphond duurt ca. 2 jaar en kost €21.000. Met een streven om in 2014 tien nieuwe PTSS-honden te trainen en te plaatsen, is er dus hard geld nodig. Om die reden organiseert de stichting ‘Koninklijke Protestants Interkerkelijk Thuisfront Pro Rege’ van 6 tot en met 11 oktober samen een unieke sponsorwandeltocht. De route van de ‘Walk for Veterans’ volgt het Pieterpad.

Burger, veteraan of militair; iedereen kan meelopen. Deelnemers kunnen zich samen of alleen inschrijven om een of meerdere etappes van deze 500 kilometerlange tocht mee te lopen. Hierbij wordt een sponsorbijdrage van € 10,- per persoon per kilometer verlangd. De opbrengst gaat naar de Stichting Veteranenhond.

Aanmelden voor deze sportieve uitdaging voor ‘het goede doel’ kan via: www.walk4veterans.nl

lijn

Doe mee aan de DonorRun

Een 8-koppig team van de Faculteit Militaire Wetenschappen (FMW) van de Nederlandse Defensie Academie doet dit jaar mee met de DonorRun op 19 oktober in Amsterdam. Daarmee wil dat met name collega Roy Lindelauf, oud-luchtmacht vlieger en momenteel universitair docent aan de FMW, steunen.

x

Lindelauf

Drie jaar geleden kreeg de toen kersverse vlieger Lindelauf te horen dat hij een ernstige hartziekte heeft. Vliegen mag hij niet meer. Sindsdien wacht hij op een donorhart dat zijn leven kan redden. Het grote probleem: er zijn nog altijd te weinig donoren in Nederland.

Speciaal voor mensen als Roy worden ook dit jaar tijdens de landelijke Donorweek (12 t/m 19 oktober) twee edities van de DonorRun georganiseerd. Dit gebeurt tijdens de Eindhoven Marathon en tijdens de TSC Amsterdam Marathon. De DonorRun vraagt aandacht voor orgaandonatie en laat zien dat je na een transplantatie een positief leven kunt leiden. Deelnemers aan de DonorRun proberen minstens 10 donorregistraties te werven.

Doe mee
Help het FMW-team om zijn doel van minimaal 80 registraties te behalen door naar www.donorrun.nl/leg-je-keuze-vast te gaan en je te registreren voor het team Faculteit Militaire Wetenschappen. Ook als je niet wilt doneren, kun je een registratie invullen. 

Je kunt op individuele basis of als team aan de DonorRun deelnemen. Schrijf je op www.donorrun.nl in voor de 5 km in Eindhoven op 12 oktober, of voor de 8 km in Amsterdam op 19 oktober. Allebei mag natuurlijk ook. In Amsterdam is er voor lopers die een donororgaan hebben ontvangen een estafette-optie van 4 km.

lijn

Kromhout en Koning Willem II-kazerne in trek bij Open Monumentendag

Tientallen mensen hebben vorige week tijdens de landelijke Open Monumentendag de kans gegrepen om de Kromhout Kazerne ‘van binnen’ te bekijken. Ze keerden bepaald niet teleurgesteld huiswaarts, want alles dat maar enigszins open kon voor bezoek, was open. 

x

Onder leiding van vrijwilligers en architecten bekeken de bezoekers de overblijfselen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Zoals de Bomvrije Wachtruimte, de Tamboershut en de Brug met Twaalf Gaten die stuk voor stuk op de voorlopige lijst van werelderfgoed staan Een stukje historie: de Bomvrije Wachtruimte, gebouwd in 1850, deed ooit dienst als wachtlokaal voor manschappen en officieren. Sinds de restauratie gebruikt Defensie deze plek als receptie- en ontvangstruimte.

De Minne

De uit 1875 stammende Tamboershut was ooit tijdens oefeningen lunchplek voor officieren van de Genie. Het bouwwerk is in oude luister hersteld en tegenwoordig stilteruimte. De Brug met de Twaalf Gaten werd in 1861 in het riviertje De Minne gebouwd. Dreigde er oorlog, dan gingen de gaten dicht en liep het omliggende terrein onder water (inundatie). Precies de bedoeling van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Defensie liet de Brug met de Twaalf Gaten medio jaren zeventig en in 2010 restaureren.

Bezoekers die dachten dat de Kromhout Kazerne pas sinds 2010 bestaat, weten sinds Open Monumentendag beter. De originele kazerne stamt uit de periode 1910-1913. In de jaren zestig van de vorige eeuw onderging het toenmalige complex een fikse ‘face lift’. In 2010 ging de Kromhout ‘nieuwe stijl’ open.

De bezoekers van de Kromhout konden ook de vijf kunstwerken op het terrein bekijken. Zoals Bullet Bullet en Grow van de Israëlische kunstenaar Ram Katzir, ‘Echo’s uit het archief van de Landmacht’ van Geert Mul en Zien zonder gezien te worden van Giny Vos.

Schminken

Tijdens de Open Monumentendag borrelde de Kromhout van de activiteiten. Kennis maken met de Gele Rijders van de landmacht; je als militair laten schminken; samen met een ‘verhalenverteller’ de geschiedenis van de Kromhout inhaleren; naar een concert van een militaire muziekkapel luisteren: aan variatie geen gebrek. Maar wie dacht dat hij ook in het ‘hol van de leeuw’, de kantoorruimtes op de Kromhout, terecht kon, liep tegen een teleurstelling op. Deze waren om veiligheidsredenen afgesloten.

Ook de Koning Willem III kazerne in Apeldoorn had voor de Open Monumentendag de poort opengegooid. Zo kon je er een kijkje nemen in het opleidingscentrum van de Koninklijke Marechaussee en aan de hand van demonstraties zien wat voor werk het personeel van ‘het Wapen’ zoal doet. 

x