Dit artikel hoort bij: Pijler (opgeheven) 07

Een cocktail vol avontuur

Tekst kapitein Jaap Wolting
Foto John van Helvert

NLDA opent academisch jaar in maritieme sfeer

Pieter de Gooijer, de Nederlandse permanent vertegenwoordiger bij de EU, opende op 28 augustus het academisch jaar van de Nederlandse Defensie Academie. Hij deed dit in de Helderse haven aan boord van Zr. Ms. Johan de Witt. In 2014 kwamen 298 aspirant-officieren op: 98 aan het Koninklijk Instituut voor de Marine in Den Helder en 200 aan de Koninklijke Militaire Academie in Breda. Pijler vroeg enkele nieuwkomers waarom ze voor Defensie hebben gekozen. Ook andere (hoge) gasten komen aan het woord.

x

Sergeant-cadet Krijn van Hoeven (20):

“Ik kom uit Nijmegen, ben tweedejaars en vind de opleiding erg mooi. Vooral de eerste 6 maanden, waarin we veel op bivak waren en ‘groene dingen’ deden, vond ik prachtig. Nu zitten we best veel in de schoolbanken. Al is dat wat saaier, ik vermaak me prima. Naast studeren kunnen we natuurlijk veel sporten.

Waarom ik begon aan een opleiding op de KMA? Mijn hele leven zocht ik al een combinatie van zowel fysieke als mentale werkzaamheden. De KMA sprak me enorm aan en leek me de beste mogelijkheid om die wens te vervullen. Ik kwam op voor de infanterie en hoop dat ik later naar de Luchtmobiele Brigade kan. Het mooiste moment wat ik tot nu toe bij Defensie meemaakte, was de eindoefening van de Algemene Luitenants Opleiding. ‘s Nachts kilometers maken, groepsaanvallen, hinderlagen, overvallen en overdag een paar uur slapen. Echt gaaf. Natuurlijk zijn er altijd mensen die het iets moeilijker hebben dan de rest. Op moeilijke momenten neem je gewoon hun tas over en ga je samen door. Hoe mijn toekomst eruit gaat zien? Eerst maar eens de opleiding afmaken. Op dit moment is het nog te vroeg om luitenant te worden. Op militair vlak moet ik nog kennis opdoen. Nu ben ik pas tweedejaars, relatief jong en onervaren. Vooral op het gebied van leiderschap wil ik nog veel leren.”

Sergeant-adelborst Maarten Roelofs (26)

“Ik rond nu het tweede jaar van mijn Zeedienstopleiding Kort Verband af. Waarom ik voor Defensie koos? Zie het als een cocktail van drang naar avontuur, jezelf breder ontwikkelen en iets doen voor je vaderland. Ik heb bedrijfskunde gestudeerd aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en werkte in de financiële dienstverlening. Maar het bleef kriebelen, dus besloot ik om toch voor Defensie te gaan.

De opleiding gaat me goed af. Ik werk er hard voor en dat vertaalt zich in goede resultaten. Ik vind de studie heel divers. Sommige vakken zijn erg praktisch, terwijl andere vakken niet zouden misstaan op een universiteit. Zoom maar eens in op Humanitair Recht en Budgettering & Control; typisch wetenschappelijk onderwijs. Het mooiste moment tot nu toe? Een maand varen op een operationeel schip. Ik had het geluk in te vliegen op de West en met de – toen nog Hare – Majesteit van Amstel een maand lang counterdrugsoperaties te doen. Ik keek mee bij werkelijk elk onderdeel van het schip; de brug, vliegoperaties etc. Mijn toekomst? Ik heb erg veel zin om de komende jaren te varen. Na de opleiding eerst een paar jaar werken als wachtofficier. Maar het liefst wil ik zo snel mogelijk de commandocentrale-officiersopleiding doen.”

Commandeur buiten dienst ir. Hein Sabelis

“De jury van de Hein Sabelisscriptieprijs verklaart dat cadet-vaandrig Heleen Sikkens de winnaar is met haar scriptie ‘Jurk met baard’. Het is een casestudie naar culturele frames ten aanzien van moslims binnen de initiële opleidingen binnen de Koninklijke Landmacht. […] Het juryrapport stelt dat Sikkens lef toont door de trainingsmethodiek en de vormingsaspecten binnen het eigen krijgsmachtdeel ter discussie te stellen. […]

De jury oordeelde dan ook dat de scriptie als zeer relevant voor Defensie kan worden beschouwd, omdat de krijgsmacht een spiegel krijgt voorbehouden. Er is veel te winnen aan zelfinzicht.” Naast de uitreiking van de scriptieprijs riep de Vaste Commissie voor Wetenschapsbeoefening van de Faculteit Militaire Wetenschappen (FMW) van de NLDA dr. ir. Bas Rietjens vanwege zijn uitzonderlijke onderzoeksprestaties uit tot Onderzoeker van het Academische Jaar 2013-2014. Bas Rietjens is sinds 2006 verbonden aan de FMW en vervult sinds 2013 de functie van universitair hoofddocent Bestuurlijke Informatievoorziening. Het onderzoek van Rietjens omvat militair-operationele vraagstukken op het gebied van commandovoering en crisismanagement. Daarnaast richt hij zich ook op de ondersteunende processen zoals informatiemanagement en militaire logistiek.

Pieter de Gooijer, de Nederlandse permanent vertegenwoordiger bij de EU

“We staan aan het begin van een nieuw academisch jaar, maar voor velen van u is het geen back to business.” De Gooijer doelde op de wereldwijde crises die het nieuws beheersen. Hij riep de docenten en studenten op een bijdrage te leveren aan verdergaande Europese samenwerking.

De recente gebeurtenissen rond bijvoorbeeld de Oekraïne en Irak vragen volgens hem om meer Europees militair vermogen. Dit zou volgens De Gooijer moeten leiden tot meer ruimte voor Europese samenwerking, ook op het gebied van onderwijs en onderzoek. […]In mijn vak moet ik weten en begrijpen wat militair gesproken kan, en wat niet. En zo moet de militair weten en begrijpen wat diplomatiek kan, en wat niet. We zullen steeds meer elkaar moeten aanvullen en onze rollen integreren. We moeten dezelfde taal spreken en we zullen soms, als het ware, elkaars uniform moeten dragen.

Kapitein-ter-zee René Luyckx, commandant Zr.Ms. Johan de Witt

“Zr. Ms. Johan de Witt is een amfibisch transportschip, het grootste schip van de marine. Het vormt een combinatie van een vliegveld, haven, parkeergarage, ziekenhuis, hotel en communicatiecentrum. Van april tot juli 2010 voer de Johan de Witt voor de kust van Somalië, als onderdeel van de antipiraterijmissie Atalanta.

Eerst voor het Wereldvoedselprogramma. Later patrouilleerde het transportschip in de belangrijkste vaarroutes, waar het onder meer 26 piraten aanhield. In 2011 was de Johan de Witt het stationsschip in het Caribisch gebied. Het schip onderschepte toen 1.300 kilo cocaïne. Van augustus tot september 2013 voer de Johan de Witt weer voor de antipiraterijmissie Atalanta.”

Prof. dr. Henrik Rudolph, decaan FMW

“Zr. Ms. Johan de Witt is een voorbeeld van de toekomstbestendigheid van de Nederlandse krijgsmacht. Het schip is redelijk makkelijk aan te passen voor de uitdagingen van de toekomst. Maar het basale militaire platform moet wel degelijk, modulair en breed inzetbaar zijn. Zo zijn de opleidingen binnen de NLDA ook ingericht.

We bieden gedegen brede initiële militaire en academische opleidingen en loopbaanopleidingen en dragen daarmee bij aan een toekomstbestendige militaire organisatie. Wij streven er op de FMW naar om cadetten en adelborsten te vormen tot ‘thinking soldiers’. Wij geven hen wetenschappelijke kennis en vaardigheden mee, toegepast op een militaire context. Daarmee zijn zij voorbereid op alle mogelijke (on)voorspelbare situaties in hun toekomstige werkveld.”

x