Tekst André Twigt en Jack Oosthoek
Foto Mediacentrum Defensie

Afwikkeling MH17-ramp zeldzaam indringende klus voor CDC

x
Het publiek bracht zijn respect voor de slachtoffers van de vliegramp en hun nabestaanden met een bloemenhulde tot uiting. Het personeel van het CDC deed dat via hun werk achter de schermen.


Nathalie en Daniëlle leggen allebei een witte roos op de toch al grote bloemenzee bij de poort van de vliegbasis Eindhoven. “Voor de troost”, zegt Daniëlle. Samen met honderden anderen betuigen de twee vrouwen zo hun respect voor de slachtoffers van de vliegramp in de Oekraïne, en hun nabestaanden. Defensie, dus ook het CDC, hielp de ‘bv Nederland’ volop om de catastrofe zo goed mogelijk af te handelen.

De ramp met de MH17. Zelden werkte het CDC aan zo’n indringende klus mee. Eindhoven, waar de kisten met stoffelijke resten vanuit Charkov aankwamen, en Hilversum waar de identificaties van de slachtoffers plaatsvinden: overal staat dé defensieondersteuner paraat. Uit de bloemenhuldes bij de poorten van de vliegbasis Eindhoven en bij de Korporaal van Oudheusdenkazerne in Hilversum spreekt respect voor de slachtoffers en hun nabestaanden. De honderden CDC’ers achter de schermen doen dit via hun werk. 

x
Een motorescorte van de Koninklijke Marechaussee begeleidt een colonne begrafenisauto’s naar de Van Oudheusdenkazerne in Hilversum.

Proactief

De Korporaal van Oudheusdenkazerne is door het Instituut Defensie Geneeskundige Opleiding beschikbaar gesteld aan het Landelijk Team Forensische Opsporing, dat zoals gezegd de slachtoffers identificeert. Daarna worden de lichamen op een andere plek overgedragen aan de nabestaanden.

Het CDC ondersteunt proactief waar en wanneer dat kan. Zo ving het Facilitair Bedrijf Defensie (FBD) nabestaanden en defensiepersoneel daags na de ramp op bij de vliegbasis Eindhoven, de Generaal-majoor De Ruyter van Steveninckkazerne in Oirschot en de Van Oudheusdenkazerne. De Defensie Verkeer- en Vervoersorganisatie regelde onder meer vervoer voor de nabestaanden naar de aankomstceremonies in Eindhoven. 

x
Personeel van de Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie houdt een oogje in het zeil bij de poort van de Korporaal van Oudheusdenkazerne in Hilversum.
x
Gerrit Karman van het FBD: “Snel reageren, dáár ging het om.” Foto kapitein Maarten Buitenhuis.

Snel reageren

Gerrit Karman, hoofd Ondersteunende Diensten van het FBD op de Van Oudheusdenkazerne, kijkt terug op een bewogen periode. Toen hij daags na de ramp het verzoek kreeg om de Hilversumse kazerne gereed te maken voor de komst van de leden van het Landelijk Team Forensische Opsporing en buitenlandse experts, deed hij in rap tempo wat er van hem werd verlangd. Karman kent het klappen van de zweep, omdat hij eerder meehielp om een grote klus voor te bereiden. “Ik ben mijn werk gaan doen en dacht niet teveel over de ramp na. Snel reageren, dáár ging het om.”

“Ik ben mijn werk gaan doen en dacht niet al teveel over de ramp na”

Samen met zijn achtkoppige team veranderde Karman de Van Oudheusdenkazerne in een soort hotel voor de binnen- en buitenlandse gasten. Het viel hem op dat alles kon. “Hadden we iets nodig, dan werd dat snel en zonder teveel administratieve rompslomp geregeld. Iedereen stond voor elkaar klaar.”

Ondanks de verschrikkelijke aanleiding, vindt Karman de MH17 klus interessant. Het is dé kans voor het CDC om wat voor de nabestaanden van de slachtoffers te doen, stelt hij. “Maar ik blijf mijn taak als werk zien, anders raak je mogelijk emotioneel bij de ramp betrokken. En dat wil ik voorkomen.” 

x
Jeffrey Hess van de DBBO: “We zijn en blijven scherp.” Foto kapitein Maarten Buitenhuis.

Volop begrip

Ook bij de Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie is het alle hens aan dek. De defensiebewakers zorgen voor extra beveiliging en een dito bezetting aan de poorten van Generaal-majoor De Ruyter van Steveninckkazerne en de Korporaal Van Oudheusdenkazerne. Volgens Jeffrey Hess, commandant van het Interventieteam op de Van Oudheusdenkazerne, verloopt alles soepel. “Dat komt omdat we scherp zijn en blijven”, vertelt hij. “Maar ook omdat de mensen die bij de kazernepoort komen kijken, volop begrip hebben voor ons werk, waarin we soms streng moeten zijn. Sommigen komen naar ons toe met vragen, en om complimenten te geven. Het gaat er allemaal gemoedelijk aan toe. Toch is de vliegramp door de bloemenhulde bij de poort van de Van Oudheusdenkazerne dichtbij. Daar zit veel emotie in. Dit vergeet ik nooit meer.”

x
Door de bloemenhulde bij de Korporaal van Oudheusdenkazerne was de vliegramp dichtbij.

Halalvoedsel

Ook Paresto werkte in de hoogste versnelling. Vooral de bemanning van dé Defensiecateraar op de Van Oudheusdenkazerne in Hilversum heeft het er maar druk mee. Zoals gezegd fungeert de kazerne als gastheer voor het Landelijk Team Forensische Opsporing, en hun vele buitenlandse collega’s. Plaatsvervangend cateringmanager adjudant Dick Boogaard: “Iedereen eet op verschillende tijden en we moeten rekening houden met eetgewoontes. Voor de Maleisiërs bijvoorbeeld regelen we Halalvoedsel, omdat Paresto dat niet op de plank heeft liggen. Uitdagend om alles voor elkaar te krijgen. Te oordelen naar de complimenten die we van onze buitenlandse gasten krijgen, lukt dat goed. Iemand vroeg ons of we een taart voor de verjaardag van een Britse forensische deskundige hadden. Nee, maar een Parestokok maakte er één. Ze hebben ons wel 30.000 keer bedankt.”

“Iemand vroeg ons of we een taart voor de verjaardag van een Britse forensische deskundige hadden”

Dat Paresto kennelijk goed werk levert, komt ook door de instelling van het personeel, denkt Boogaard. “Ondanks de stress die ook wij voelen, kijkt niemand op een uur extra werk, ook niet in het weekeinde. De saamhorigheid is groot.”

Foto en video

Ook het team van het Mediacentrum Defensie (MCD) dat in de Oekraïne voor de Defensiebladen het onderzoek op de rampplek versloeg, stond tot over de enkels in het werk. Kapitein Jaap Wolting: “Met wel veertig graden Celsius waren de omstandigheden zwaar. We moesten heel veel doen om de rampplek te bereiken en om daar een goed beeld te geven van wat er speelde.” 

x
Het mediateam van Defensie in de Oekraïne bestond uit verslaggever kapitein Jaap Wolting (op de foto aan het werk op de rampplek), fotograaf sergeant-majoor Dave de Vaal en cameraman adjudant Richard Frigge.

Het MCD waar Wolting werkt, levert op verzoek van de directie Communicatie en het Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie (NKC) ook deskundigen die het werk van het forensisch team in Hilversum op foto en video vastleggen. Ook weer een indringende klus.

Tussen begin augustus en nu bivakkeerden onder de vlag van het Financieel Administratie en Betaalkantoor (FABK) een kassier en een officier Materieel Logistieke Ondersteuning in de Oekraïne. Namens DVVO waren vijf mensen bij Movecon in Charkov gestationeerd. Brigade-generaal Leanne van den Hoek, commandant van de Divisie Facilitair en Logistiek: “Het gaat in alle gevallen om werkzaamheden die een zware wissel op het personeel trekken. Ondanks de late opdrachtverstrekking anticipeerden alle dienstencentra positief en proactief om de opgedragen werkzaamheden op tijd te klaren. Hulde.”

Het CDC blijft de komende periode doen wat nodig is om de ramp met de MH17 zo goed mogelijk af te wikkelen. 

x

Meer onderdelen

Naast de in het artikel genoemde eenheden, dragen ongetwijfeld nog meer onderdelen van het CDC een steentje bij aan de afwikkeling van de ramp met de MH17, of hebben dat gedaan. Door de beperkte redactionele ruimte kunnen ze echter niet allemaal worden genoemd. 

x