Dit artikel hoort bij: Pijler (opgeheven) 05

Huwelijk van Rijksvastgoedbedrijven

Tekst Eerste-luitenant Wouter Helders
Foto Mediacentrum Defensie

Dienst Vastgoed Defensie fuseert met drie partners

Op 1 juli is het zover. Dan worden de Dienst Vastgoed Defensie (DVD), het Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf (RVOB), de Rijksgebouwendienst (RGD) en de Directie Rijksvastgoed (DRV) in de echt verbonden. De vier bedrijven gaan voortaan samen door het leven als Rijksvastgoedbedrijf (RVB), en vallen onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties. Het CDC behoudt haar verantwoordelijke rol als opdrachtgever zodat de ondersteuning aan de krijgsmachtdelen is geborgd.

Grote cijfers

De Dienst Vastgoed Defensie van het CDC draagt, met een kleine 800 ‘man’ het leeuwendeel van het aantal werknemers bij aan de nieuwe ‘boedel’ van het nieuwe Rijksvastgoedbedrijf (RVB). De kazernes, vliegbases, havens, oefen- en schietlocaties en pijpleidingen worden voortaan door de RVB beheerd. Met een slordige 1600 medewerkers zal het bedrijf zo’n 15,4 miljoen m2 vloeroppervlak en 78.000 hectare grondoppervlak beheren. Daaronder ook markante gebouwen als het Catshuis en Paleis Noordeinde in Den Haag. 

Gevarieerd pluimage

Geen enkel huwelijk is eenvoudig. Laat staan wanneer vier huwelijkspartners met verschillende achtergronden en ‘opvoedingen’ samenkomen. De partners in het Rijksvastgoedbedrijf zullen dan ook hun beste beentje voor moeten zetten om de samensmelting goed te laten verlopen. “Houd rekening met elkaars achtergrond, behoud de goede dingen en pas je aan waar dat kan”, adviseert hoofd Informatiemanagement Frank Buijze. Om hen een zetje in de rug te geven heeft Buijze de projectgroep ‘begrippenkader’ in het leven geroepen. Die moet één lijn brengen in de terminologie van de fusiepartners. Buijze: “Zo drukken we mogelijke verwarring over begrippen bij voorbaat de kop in. Op termijn bedoelen we dan met bijvoorbeeld ‘assetmanagement’ allemaal hetzelfde.” 

Passie

De informatiemanager gelooft dat de RVB een mooie toekomst heeft. De passie voor vastgoed kan door de fusie beter gedeeld worden. Bovendien profiteert het Rijksvastgoedbedrijf van de kennis van de bouwkundigen, architecten en ecologen van Defensie. Dat werk hebben de fusiepartners nu vaak uitbesteed.

Samen sterk

Kapitein-ter-zee Paul van Rede, tot 1 juli Directeur DVD, maakte het hele ‘koppelingsproces’ mee. Hij gelooft in de beloofde synergie. “De DVD-organisatie die per 1 juni vernieuwd is, is er in ieder geval klaar voor. Het was alleen beter geweest als we als DVD wat langer de tijd gehad hadden om in te dribbelen.” De fusie biedt in ieder geval kansen en mogelijkheden voor de medewerkers en onze organisatie. Sterke punten kunnen gedeeld worden.

Van Rede: “De RGD is bijvoorbeeld beter in de regierol. Daar kunnen we als DVD van leren. Wij zijn weer erg sterk in de uitvoering en het begeleiden van de bouw. We hebben onder andere nog steeds al onze architecten, techneuten en landschapsdeskundigen. Wij zijn van het aanpakken: als het morgen af moet dan doen we dat.” Deze facetten komen straks samen binnen één brede organisatie.

Fred

Op het terrein van de Frederikkazerne is een bonte mix van gebouwen te bewonderen. Naast de vooroorlogse gebouwen, is er hoogbouw uit de jaren ’80 waarin o.a. de MIVD en DMo gehuisvest zijn. Recent is daar een nieuwe legeringsgebouw bij gekomen.

Fred
Alex

Tot voor kort lag recht tegenover de Frederikkazerne, de Alexanderkazerne. Dit terrein is echter afgestoten om plaats te maken voor het Internationaal Strafhof.

Bea

De Beatrixkazerne huist sinds 1998 de KMar-staf. Door bezuinigingen komt daar een einde aan. Vanaf 2015 valt het complex onder de RVD.

mindef

Het Ministerie van Defensie is gehuisvest in verschillende monumentale gebouwen aan Het Plein en de Kalvermarkt. De oudste stamt uit 1938, die nieuwste uit 1980. Onlangs onderging het hele complex een ingrijpende verbouwing.

Bink

De Binckhorsthof was tot het voorjaar van 2013 het hoofdkwartier van de Koninklijke Luchtmacht. Anno 2014 heeft het een metamorfose ondergaan en is omgedoopt tot MOOOV. Een uniek totaalconcept waar nieuwe en bestaande initiatieven op het gebied van dans, sport, muziek en beweging samenkomen en worden gehuisvest. 

max

In de onlangs geopende Máximakazerne van de Koninklijke Marechaussee van het district Schiphol zijn verschillende faciliteiten ondergebracht. Doordat onder andere 340 slaapvertrekken, kantoren, sportfaciliteiten, schietbanen en een school voor interne opleidingen onder één dak zijn samen gebracht kan veel efficiënter worden gewerkt.