Leonard Kok: wat betekent integriteit voor jou?

De Nederlandse Defensie Academie (NLDA) was de afgelopen week onderwerp van gesprek in de Tweede Kamercommissie voor Defensie. Aanleiding: het onderzoek dat de Centrale Organisatie Integriteit Defensie (COID) samen met het externe onderzoeksbureau Governance & Integrity uitvoerde. Ze keken naar wat er op het gebied van integriteit mis zou kúnnen gaan bij de NLDA, en hoe dit voorkomen kan worden. 

Een serieus onderwerp dat me om twee redenen toch erg blij maakte. De eerste reden is transparantie. Defensie deelde dit bericht in februari al via kranten, radio en internet. Daarmee zochten we bewust de openbaarheid op. De Nederlandse burger moet kunnen vertrouwen op de overheid en op Defensie in het bijzonder. Wij hebben tenslotte, samen met de politie, als enige toestemming om geweld te gebruiken. Dan is het goed wanneer wij laten zien dat onze organisatie dat vertrouwen verdient.

Melding doen

Maar ook binnen Defensie is transparantie belangrijk. Ook zonder onderzoeken kun je dat als organisatie prima zijn. Want een organisatie is transparant, als de medewerkers zich er naar gedragen. Daarom roep ik iedereen binnen het CDC dan ook op om een melding te doen als ze een integriteitsincident zien. Dat kan bij de leidinggevende of bij het COID (zie kader). Zo houden commandanten en leidinggevenden zicht op wat er speelt en kunnen we eventuele verbeteringen doorvoeren.

Moeten wij als defensiemedewerkers dan roomser zijn dan de Paus en ons gedragen als supermensen die nooit fouten mogen maken? Dat niet. Maar het is belangrijk dat wij van onze fouten leren. En dat is de tweede reden waarom ik blij werd van het bericht. De Centrale Organisatie Integriteit Defensie hanteert het credo ‘Leren waar het kan, handhaven als het moet’. Daarmee zeggen ze dat fouten maken menselijk is, maar dat je wel van je fouten moet leren. En dat waar mensen willens en wetens de regels overschrijden, handhaving nodig is. Dankzij onderzoeken zoals op de NLDA, weten we waar de zwakke punten in een organisatie zitten en kunnen wij aan die punten werken. 

Respectvol

Ik realiseer me dat integriteit subjectief lijkt. De huidige definitie, opgenomen in de aanwijzing SG A/984 (zie kader), zegt dat we respectvol met elkaar (en met anderen) moeten omgaan. Daarbij moeten we rekening houden met de rechten en met gerechtvaardigde belangen en wensen van alle betrokkenen. Maar wat voor de één integer handelen is, is dat voor de ander misschien niet. Voor mij persoonlijk betekent integer handelen dat je zegt wat je doet en doet wat je zegt, en leert van je fouten. Maar wat betekent integriteit voor jou? Wanneer is iemand integer? En wanneer is een organisatie integer? Plus: waarom is dat belangrijk? Ik hoor heel graag hoe jij hier over denkt. Stuur je reactie naar pijler@mindef.nl en dan beloof ik dat ik hier in een volgende Pijler op terugkom.

lijn

Melden van ongewenst gedrag

Integriteitsmeldingen kun je doen bij je leidinggevende of bij de Centrale Organisatie Integriteit Defensie. Dit kan telefonisch via: 0800-22 55 733. Vanuit het buitenland via: +31 (70) 414 33 00. Of via e-mail: COID@mindef.nl. Kijk hier voor meer informatie.
Defensie kent een Gedragscode waarin staat hoe we met elkaar horen om te gaan. Deze code staat in de aanwijzing SG A/984, te vinden op intranet. Ga naar het CDC Intranetportaal > Ondersteuningsgroep & Kabinet > COID.

lijn