Tekst korporaal1 Thijs Imandt
Foto Herman Zonderland

Dienst Vastgoed Defensie over naar Rijksvastgoedbedrijf

Een groot deel van de Dienst Vastgoed Defensie (DVD) fuseert per 1 juli met drie andere instanties uit de wereld van het rijks vastgoed. Vanaf die datum vormen ze samen het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), dat onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties valt. Wat betekent de fusie voor de burgers en militairen van het CDC en van de Defensie Materieel Organisatie die in het Rijksvastgoedbedrijf komen? Communicatieadviseur Suzan van der Weij en hoofd Informatiemanagement Frank Buijze kijken vooruit.

RVB
Frank Buijze en Suzan van der Weij voor de Knoopkazerne in Utrecht. Het voormalige defensiecomplex, per 1 juli onderdeel van het Rijksvastgoedbedrijf, ondergaat een grondige verbouwing.

“Op termijn bedoelen we met ‘assetmanagement’ allemaal hetzelfde”

“Na ruim twintig jaar Defensie ben ik gewend aan het groene pak”, begint Buijze. Maar sommigen van zijn toekomstige collega’s kijken verrast op, wanneer ze militairen zien. “Toen luitenant-generaal Richard Tieskens (de nieuwe directeur Vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf; red.) in zijn dagelijks tenue binnenstapte, viel het overleg even stil. Een militair pak maakt blijkbaar indruk”, lacht Buijze

Eén lijn

Buijze realiseert zich dat het een (enorme) uitdaging is om de diverse bedrijfsculturen van de fusiepartners in het Rijksvastgoedbedrijf samen te smelten. “Houd rekening met elkaars achtergrond, behoud de goede dingen en pas je aan waar dat kan”, adviseert hij. 

Om dat voor elkaar te krijgen, is de projectgroep ‘begippenkader’ in het leven geroepen. Met Buijze als projectleider. De groep moet één lijn brengen in de terminologie van de fusiepartners. Buijze: “Zo drukken we mogelijke verwarring over begrippen bij voorbaat de kop in. Op termijn bedoelen we dan met bijvoorbeeld ‘assetmanagement’ allemaal hetzelfde. Tegelijk scheppen we een band.” 

Catshuis
Het Rijksvastgoedbedrijf neemt per 1 juli het beheer van markante gebouwen als het Catshuis (foto) en Paleis Noordeinde in Den Haag van de Rijksgebouwendienst over.

De informatiemanager verwacht in het nieuwe Rijksvastgoedbedrijf geen ‘big bang’ op ICT-gebied. “Om de fusiepartners te laten samenwerken, wisselen we onder meer bestanden uit. Uiteindelijk komen we in een ‘omgeving’ te werken waarin iedereen, dus ook het personeel van de Dienst Vastgoed Defensie, één emailadres gebruikt. Dat wordt @rijksoverheid.nl.”

Winstkansen

Suzan van der Weij toont zich enthousiast over het nieuwe Rijksvastgoedbedrijf. Na drie jaar als communicatieadviseur voor de Dienst Vastgoed te hebben gewerkt, en vijftien jaar voor Defensie, ziet ze vooral ‘winstkansen’. “Omdat de medewerkers allemaal een passie voor vastgoed hebben, kunnen ze van elkaar leren. Bovendien profiteert het Rijksvastgoedbedrijf van de kennis van de bouwkundigen, architecten en ecologen van Defensie. Dat werk hebben de fusiepartners vaak uitbesteed.”

“Een militair pak maakt blijkbaar indruk”

Van der Weij leeft op dit moment naar eigen zeggen in twee werelden. Zo moet ze een communicatiestrategie voor het Rijksvastgoedbedrijf ontwikkelen, helpt ze mee de internetsite op te zetten en levert informatie over de fusie. Tegelijkertijd moet ze de ‘communicatiewinkel’ van de Dienst Vastgoed Defensie openhouden. Drukke tijden dus. Over een eventuele verhuizing naar Binnenlandse Zaken en een mogelijk nieuwe werkplek maakt Van der Weij zich niet al te druk. Ze vindt het prima als de communicatieafdeling van het Rijksvastgoedbedrijf in Den Haag komt. “Ik woon precies tussen die stad en mijn huidige werkplek Utrecht in.” 

Skyline
info

Hoe is het RVB samengesteld?
•  96 procent burger
•  Vier procent militair
•  Aantal fte'en dat overgaat naar Binnenlandse Zaken: 795,14

Wie zijn de fusiepartners?

Het Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf (RVOB), de Rijksgebouwendienst (RGD) en de Directie Rijksvastgoed (DRV).