Foto Rob Gieling

Projectleider kijkt terug op inzet CDC in nucleaire top

Of Dave van den Berg, projectleider Nuclear Security Summit 2014 van het Commando DienstenCentra, stress kreeg van alles wat hij voor en tijdens de conferentie moest regelen? “Nee, hoor”, lacht hij. “De kennis en ervaring die elke CDC’er in huis heeft, geeft mij het vertrouwen dat we elke situatie aankunnen.” 

Als Van den Berg terugkijkt op de top, eind maart in Den Haag, concludeert hij dat de ondersteuning van het CDC stond als een huis. Van den Berg werkt in het dagelijks leven bij de Groep Vraag- en Aanbodmanagement, een onderdeel van de staf van het CDC. Daar is hij adviseur voor ‘gecoördineerde ondersteuning’. Een rol waarin hij samenwerkt met organisaties binnen en buiten Defensie. 

Door zijn militaire achtergrond was het ondersteunen van de nucleaire top een kolfje naar zijn hand. Het CDC werkte daarbij met veel partijen samen. Daaronder de ministeries van Buitenlandse Zaken, Veiligheid & Justitie en Defensie. En natuurlijk alle divisies van het CDC die de handen ineensloegen en de conferentie gezamenlijk ondersteunden. 

“Iedereen zag de NSS als een kans te laten zien wat hij kan en waar het CDC toe in staat is”

Gevoel en beleving

Tijdens de top leidde Van den Berg met een commandogroep de ruim zeshonderd CDC’ers. De ondersteuning ging dag en nacht door. Geen mens deed daar moeilijk over, herinnert Van den Berg zich. “Iedereen zag de NSS als een kans te laten zien wat hij kan en waar het CDC toe in staat is. Kijk, bij ondersteuning draait alles om gevoel, beleving en uitstraling. Dat betekent onder meer: je laten zien en samen met de gebruiker oplossingen zoeken wanneer het tegenzit.” 

Gezien de omvang van de operatie heeft het CDC het karwei met weinig mensen uitgevoerd. “Een evenement slaagt alleen maar wanneer we de samenwerking goed coördineren. Dat is bij de NSS uitstekend gegaan. De volgende stap is dat we deze gecoördineerde samenwerking bij alle evenementen toepassen.” 

Samenwerking betekent ook omgaan met tegenslag. “Toen een medewerker van een extern bedrijf bij de voorbereiding van de NSS een noodlottig ongeval kreeg, stond iedereen voor elkaar klaar”, vertelt Van den Berg. “We voelen mee met de familie, vrienden en bekenden van deze medewerker, en ook met de mensen die bij het ongeval aanwezig zijn geweest.”

x

*Er leverden meer CDC-onderdelen een bijdrage aan de NSS. Door plaatsgebrek kunnen ze niet allemaal worden genoemd.

roeien
Vergadering van de commandogroep in Utrecht. Rechts Dave van den Berg.