Tijdens de bijeenkomst, op woensdag 9 april, van de honderd hoogste leidinggevenden van het CDC (MT 100), mochten de gasten zich verheugen op een bijzondere gast. Niet alleen gaf Leonard Kok zijn visie op de toekomst van het CDC, de commandant der Strijdkrachten, generaal Tom Middendorp, deed hetzelfde over Defensie. Zo kregen de gasten te horen waar Defensie en het CDC de komende jaren naartoe willen. En dat de visie van het CDC mooi past in de  ‘defensiebrede’ visie van de CDS. Bekijk de video en je weet hoe het zit.