Tekst Jack Oosthoek
Foto sergeant-majoor Gerben van Es

Hoe staat het met de uitbesteding van Paresto?

Besteedt Defensie zijn ‘cateringdienstverlening’ uit of niet? Deze prangende vraag houdt het personeel van Paresto al geruime tijd bezig. Projectleider kolonel Jan der Kinderen en directeur Paresto kapitein-ter-zee Jan van den Broeke trokken met ‘roadshows’ het land in om de mensen te informeren over de stand van zaken. Ze belegden maar liefst 22 sessies. “We kregen veel vragen waar we zelf nog niet aan hadden gedacht.”

Het is 2011 als de secretaris-generaal opdracht geeft om het uitbestedingstraject voor de zogeheten ‘cateringdienstverlening’ van Defensie te starten. In mei van dat jaar begint het projectteam Uitbesteding Cateringdiensten met de voorbereiding. En stuit daarbij op veel haken en ogen. Zo moet er nog een nieuw cateringbeleid komen en ontbreekt een sociaal statuut. 

“Het is belangrijk dat er gepraat wordt mét in plaats van óver Paresto”

In 2013 is het nieuwe beleid klaar. Ook hebben de hoofddirecteur Personeel en de bonden van defensiepersoneel dan overeenstemming bereikt over een Sociaal Statuut Uitbesteding (SSU). Vervolgens informeren Der Kinderen, commandant van de directie Facilitair van het CDC, en Van den Broeke het personeel en beantwoorden de vele vragen die er leven. “Het is belangrijk dat er gepraat wordt mét in plaats van óver Paresto”, stelt Van den Broeke. Op de foto boven verwelkomt hij minister Hennis-Plasschaert bij haar bezoek, medio maart, aan Paresto op de Generaal-majoor Kootkazerne in Stroe.

Enige druk

In de roadshows gaat het vooral over het Sociaal Statuut Uitbesteding. Daarin staat wat een Paresto-medewerker rechtspositioneel kan verwachten als hij naar een commerciële cateraar overstapt. De mensen krijgen ook informatie over de mogelijkheid dat ze een horecaopleiding (mbo-niveau) kunnen volgen bij een Regionaal Opleidingscentrum (ROC). Op kosten van Defensie en in werktijd. “Zo verhoog je je marktwaarde”, weten Der Kinderen en Van den Broeke. “Voorwaarde is wel dat je je diploma voor eind 2015 haalt. Dan namelijk is het omklapmoment naar ‘de markt’ gepland. Er zit dus enige druk op de ketel.”

“Eind 2015 moet het project rond zijn”

De roadshows maken ook duidelijk dat je baan bij een overstap naar een particuliere cateraar voor vijf jaar is gegarandeerd. En dat je daarna niet zomaar ontslagen kan worden. Verder krijg je minimaal vijf jaar een aanvulling op je salaris. In de commerciële cateringbedrijven liggen de lonen namelijk lager. Ook compenseert het ministerie een deel van je pensioen en koopt het je secundaire arbeidsvoorwaarden eenmalig af. 

In de ogen van Der Kinderen en Van den Broeke was de wisselwerking met het personeel tijdens de roadshows goed. “Dat neemt niet weg dat velen zich zorgen maken over de toekomst. Begrijpelijk, er leeft onder het personeel veel onzekerheid. Maar de roadshows hebben wel veel duidelijkheid gebracht.” 

Gesprek
Projectofficier Der Kinderen staat Hans Weijn, souschef Keuken op de Generaal majoor Kootkazerne, te woord.
gesprek
Minister Hennis-Plasschaert sprak medio maart met Paresto-personeel in de Generaal-majoor Kootkazerne in Stroe.

Biedingen

Zoals het er nu uitziet, neemt de secretaris-generaal in februari 2015 een definitief besluit. Hij doet dat op basis van de biedingen die dan op de ‘cateringdienstverlening’ van Defensie zijn gedaan. Der Kinderen: ”We weten wat het kost om Paresto te exploiteren. In februari volgend jaar kennen we de cijfers uit de commerciële sector. Vervolgens kan een afgewogen besluit worden genomen. Eind 2015 moet het project rond zijn.” 

Meer informatie bij projectsecretaris drs. Jan Muijs. Email j.muijs@mindef.nl. Tel. 06 51 41 69 38