Dit artikel hoort bij: Pijler (opgeheven) 02

Betaalmeester in Mali

Tekst eerste luitenant Wouter Helders
Foto sergeant-majoor Gerben van Es

“Ze zijn altijd blij me weer te zien”

OP uitzending

In deze rubriek staat een militair of burger van het Commando DienstenCentra centraal die op missie is of was. Dit keer adjudant Ton Swinkels van het Financieel Administratie en Beheer Kantoor (FABK). Hij is als kasbeheerder uitgezonden naar Mali. Onder de Nederlandse militairen daar is hij een graag geziene gast.

Geld tellen
Eén paar keer per maand voorziet Swinkels (rechts) de in Gao geplaatste militairen van contant geld.

De dagen van wekelijks in betaalzakjes uitgekeerde soldij zijn al lang voorbij. Toch maken ze in Mali een soort comeback. Swinkels pendelt één paar keer per maand tussen de Malinese hoofdstad Bamako en de plaats Gao. Daar voorziet hij de Nederlandse militairen van contant geld. “De mensen zijn altijd blij me weer te zien”, lacht de in Nederland senior verificateur van het FABK.

Even pinnen is er in het uitzendgebied meestal niet bij. Alleen bij de kassier kunnen militairen via een eenmalige machtiging geld krijgen. Het bedrag wordt de maanden erna op hun salaris ingehouden. “Het is soms niet voor te stellen waar mensen hun geld aan uitgeven”, vertelt Swinkels. “Zoveel is er in missiegebieden toch niet te koop?” 

Op eerdere missies maakte Swinkels mee dat mensen hun halve toelage opnamen. Waarom? Dat weet hij niet. Maar nemen mensen hoge bedragen op, dan bespreekt hij dat met ze om ze zo tegen zichzelf te ‘beschermen’. Overigens kwam dat in Mali nog niet voor. 

Geld
Het werk van Swinkels in Mali gaat veel verder dan alleen het verstrekken van geld.

Bouwmateriaal

Het beheren van geld in uitzendgebieden gaat veel verder dan alleen het verstrekken van voorschotten. Zo werkt Swinkels in Bamako samen met een controller die de budgetten in de gaten houdt. En met een verwerver, de man die contracten aangaat en aankopen doet, zoals bouwmateriaal. “Ik ben een soort kasbeheerder”, legt Swinkels uit. “Alles wat de verwerver in Mail aanschaft en de controller goed bevindt, betaal ik.” 

“Het is soms niet voor te stellen waar mensen hun geld aan uitgeven”

Dat hij hoofdzakelijk vanuit Bamako werkt, vindt Swinkels jammer. “Maar omdat wij alle goederen in de hoofdstad verwerven, moet ik écht daar zitten. Qua sfeer en band met de manschappen was ik echter liever in Gao gestationeerd.” Dat neemt niet weg dat Mali een extra dimensie voor Swinkels heeft. Hij is daar namelijk de eerste kassier. “Daardoor kan ik zelf dingen uitzoeken en opzetten, in plaats van simpelweg zaken over te nemen van mijn voorganger.” 

Bureaucratie

Swinkels moet in het begin dan ook flink aan de bak. Van Defensie in Nederland hoort hij bijvoorbeeld welke bank in Mali betrouwbaar is. Samen met de controller opent hij daar vervolgens een rekening. Dat heeft veel voeten in de aarde. Oorzaak: de bureaucratie in Mali, vertelt Swinkels.

Ondertussen is alles goed geregeld. De Nederlandse militairen in Gao waarderen dat behoorlijk, ontdekte hij. Is Swinkels een dag op het tijdelijke Nederlandse kamp? Dan verzamelen zich lange rijen militairen voor zijn kantoor. Korporaal 1 Renko Ax komt als één van de eersten naar buiten. “Ik heb weer wat geld voor sigaretten. Kan ik een tijdje mee vooruit”, grinnikt hij. Sergeant Ruud Lobers is blij met zijn nieuwe voorraadje Malinese francs. “Fijn om naast de rantsoenen net wat extra’s te kunnen kopen. Zoals een keer een blikje fris.”

Mali

Kijk hieronder naar een video over de opbouw van het Nederlandse kamp in Mali.

x

Wat doen de Nederlandse militairen voor werk in Mali?

Verkenningseenheid van ongeveer negentig personen Special Operations Forces in omgeving van Gao.

Ondersteunend personeel in Gao, ongeveer honderddertig personen, voor logistiek e.d.

Vier Apache-helikopters + zestig personen ondersteunend personeel in Goa.

Tien Nederlanders op de staf van het hoofdkwartier in Bamako.

All Sources Intelligence Fusion Unit (ASIFU) met zeventig personen. Het grootste deel in Gao, klein deel in Bamako.

Waarom doet Nederland mee aan de missie in Mali?

  • Ons land heeft belang bij internationale veiligheid, stabiliteit en een mondiaal goed functionerende rechtsorde.
  • Door de instabiliteit in Mali ontstaat aan de zuidgrens van Europa een broedplaats voor extremisme.
  • Daarnaast is er in Mali op grote schaal sprake van drughandel, mensensmokkel en wapenhandel.
  • Door de open grenzen in Europa vormt die een directe bedreiging voor ons land.
  • Ten slotte staat in de Nederlandse grondwet dat ons land de internationale rechtsorde wil stimuleren.