07

Dit artikel hoort bij: Pijler (opgeheven) 01

Op uitzending

Tekst Ingmar Kooman
Foto sergeant-majoor Gerben van Es

“Ik probeerde me zoveel mogelijk aan de regels aan te passen”

aan boord
In deze rubriek staat een militair of burger van het Commando Dienstencentra centraal die naar het buitenland is of was uitgezonden, of daarvoor op de nominatie staat. Deze keer kolonel-arts Peter Keijzers. Hij is anesthesioloog-intensivist bij het Centraal Militair Hospitaal (CMH) in Utrecht. Keijzers werkte enige tijd aan boord van Zr.Ms. Johan de Witt bij Somalië.

“Uitzendingen zijn voor mij dé reden om voor Defensie te werken”, zegt Keijzers. Met zeven uitzendingen op zijn naam, waarvan vijf als medisch specialist, is hij met recht een veteraan. Zo was Keijzers actief in Kosovo en in Tarin Kowt en Kandahar in Afghanistan. Op de Johan de Witt zat hij in een chirurgisch team dat in een volledig ingericht Role 2 hospitaal ‘opereerde’.

"De Johan de Witt is zo'n immens groot schip"

Een ziekenhuis op zee. Hoe belangrijk is dat in een anti-piraterijmissie?

“Bij een ernstmissie als de bestrijding van piraterij is de kans op zwaargewonden altijd aanwezig. Bovendien is het operatiegebied van het vlootverband zo groot als West-Europa. Als je midden op zee zit, kun je gewonden moeilijk afvoeren. Dan moet je ze aan boord behandelen. Het Role 2 hospitaal heeft nagenoeg alles in huis om patiënten goed te verzorgen.”

Wat is jouw rol in het medisch team?

“Het Centraal Militair Hospitaal en het Instituut Defensie Relatieziekenhuizen leveren allebei chirurgische teams voor militaire missies. Ze bestaan uit een chirurg, een anesthesioloog, een anesthesie medewerker, twee operatiekamerassistenten, een labmedewerker, een röntgendiagnostisch laborant en twee intensive care verpleegkundigen. Als anesthesioloog-intensivist ben ik verantwoordelijk voor de zogenoemde peri-operatieve zorg: de zorg voor de patiënt voor, tijdens en na de operatie.”

OK
Oefening in het hospitaal van Zr.Ms. Johan de Witt.

In hoeverre is deze missie te vergelijken met je eerdere uitzendingen als medisch specialist?

“Niet. In het Amerikaanse Role 3 hospitaal in Kandahar bijvoorbeeld zag ik onder militaire collega’s, Talibanstrijders en Afghaanse burgers veel ellende. Daar was aan boord van de Johan de Witt geen sprake van. Puur medisch gezien vind ik mijn uitzendingen echter allemaal het neusje van de zalm. Mijn werk bestaat namelijk uit ‘gespecialiseerde handenarbeid’. Je kunt erover lezen, maar je bekwaamt je er alleen maar in door het te doen. Toch wil dit niet zeggen dat ik de missie aan boord van de Johan de Witt oninteressant vond. Was het in medisch opzicht zoals gezegd rustig, we besteedden onze tijd zinvol.”

Hoe is het om onderdeel uit te maken van een operationele marinebemanning?

“Interessant en dan vooral als het om de Johan de Witt gaat. Dat is zo’n immens groot schip! Ik zag mezelf als een gast aan boord. Zij vroegen mijn expertise en op mijn beurt probeerde ik me zoveel mogelijk aan de regels aan te passen.”

Wat voor schip is de Johan de Witt?

De Johan de Witt is één van de twee amfibische transportschepen van de marine. De andere is Zr.Ms. Rotterdam. De schepen ondersteunen amfibische operaties en doen mee aan crisisbeheersingsacties.

Defensie kan ze ook inzetten bij natuurrampen en voor evacuaties. Elk schip kan een bataljon van meer dan zeshonderd mariniers meenemen.

Verder beschikken de schepen over helikopters en landingsvaartuigen en kunnen tanks en pantserrupsvoertuigen vervoeren. Er zijn veel voorzieningen aan boord, zoals een noodhospitaal voor honderd patiënten.

De Johan de Witt en de Rotterdam zijn ‘zelfvoorzienend’, wat betekent dat ze een maand lang onafgebroken op zee kunnen blijven.