Tekst Jack Oosthoek
Foto Fons Strijbosch

Oud-commandant ondersteunt overtolligen

Jaap Drenth, oud-commandant van het opgeheven Financieel Dienstencentrum (FDC), is ‘mensenmens’, zegt hij. Daarom helpt hij graag personeel dat het moeilijk heeft. Neem de mensen die in het FDC onder hem werkten en nu zonder werk zitten omdat het FDC is opgeheven: hij begeleidt ze zoveel mogelijk. Dat is volgens hem bovendien een vorm van goede personeelszorg en goed werkgeverschap. 

Jaap
Jaap Drenth: "Een oplossing moet perspectief op werk bieden."

Drenth is tot juni 2013 waarnemend commandant van het Financieel Dienstencentrum. In die maand sluit het FDC en gaat op in het nieuwe Financieel Administratief Betaalkantoor (FABK). De toenmalige eerste man van het FABK, kolonel Rob Janssen, vraagt Drenth of hij de herplaatsers kan en wil helpen? Zeventig burgers in totaal voor wie op de locatie waar ze werken geen baan meer is. Drenth zegt ja omdat hij als oud-directeur van het FDC zonder werk zit en dus tijd heeft. 

Hans van der Park, waarnemend hoofd van het Servicepunt Den Helder van het Financieel Dienstencentrum, doet ook mee. Samen met Drenth bezoekt hij plekken waar overtollige FDC’ers werken. Ze ontdekken dat veel mensen de brief waarin Defensie ze overbodig verklaart als een klap in het gezicht beschouwen. Drenth: “Hans en ik geven de mensen het gevoel dat Defensie ze niet als nummer behandelt. We proberen oplossingen te verzinnen en te achterhalen wat ze willen. Samen met de Bemiddelings- en Begeleidingsorganisatie BBO en de P&O-organisatie onderzoeken we of een stage misschien wat voor iemand is? Of een opleiding? Maar een oplossing moet wel perspectief op werk bieden.” 

“We proberen te achterhalen wat mensen willen”

Drenth probeert de overtolligen ook wegwijs te maken in het woud van regelingen en begeleidingorganisaties. Zo schuift hij aan bij gesprekken tussen ex-FDC’ers, de P&O-organisatie en de BBO. “Maar we kunnen het niet iedereen naar de zin maken. Het is ook niet aan ons om te beslissen. Dat doen Defensie en de BBO. Ik begeleid alleen.”

x

“We doen wat we kunnen”

De Begeleidings- en Bemiddelingsorganisatie (BBO) probeert personeel voor wie binnen Defensie geen werk meer is, buiten de poort aan een baan te helpen. Zowel burgers als militairen. Het is aan de eenheid van de overtollige, de P&O-organisatie en het zogeheten Bevoegd Gezag om een overcomplete werknemer aan een baan binnen Defensie te helpen.

Renee
Volgens Renée Foekens neemt het bedrijfsleven graag oud-medewerkers van Defensie in dienst.

Op dit moment begeleidt de BBO circa duizend man. Ze komen daar via de P&O-organisatie terecht en vallen allemaal onder het Sociaal Beleidskader (SBK) uit 2012. Mensen met een tijdelijk contract gaan direct naar USG Restart, een civiele organisatie waar Defensie mee samenwerkt. Verder begeleidt de BBO personeel dat onder het SBK 2004 valt en militairen en burgers met een aflopend contract (FPS en BBT). 

Renée Foekens begeleidt momenteel circa honderd overtollige burgers en militairen in Zuidoost Nederland naar nieuw werk. “Sommigen hadden intern een nieuwe baan kunnen krijgen, maar vinden de lange(re) reistijd een onoverkomelijk bezwaar. Of ze willen na al die reorganisaties niet langer bij Defensie werken. Elke situatie is anders.” 

Volgens Foekens neemt het bedrijfsleven ex-defensiemedewerkers graag in dienst, omdat ze loyaal, flexibel en deskundig zijn. “We doen voor ze wat we kunnen.” 

x