Foto sergeant-majoor Gerben van Es

“Steek ik dan écht boven de andere stagebegeleiders uit!?”

Marieke Langemeyer neemt al jaren de stagiaires van de Militair Geestelijke Gezondheidszorg (MGGZ) in Utrecht onder haar hoede. Dat doet ze kennelijk heel goed, want eind 2013 kreeg ze van het kenniscentrum voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven ECABO een prijs: die voor de beste stagebegeleider van 2013. 

x

De voordracht voor de prijs kwam van één van de twee mbo-scholen in Utrecht die stagiaires aan de MGGZ leveren. Volgens de jury van het in Amersfoort gevestigde ECABO inspireert, stimuleert en motiveert Langemeyer de stagiaires maximaal en haalt zo het beste in ze naar boven. Fraaie kwalificaties waar ze een beetje beduusd van raakte. “Steek ik dan écht boven de andere 40.000 stagebegeleiders in ons land uit!?”

Maar Langemeyer heeft dan ook de juiste papieren om stagiaires te begeleiden. Door haar studies psychologie en mediapsychologie weet ze veel van mensen en hun gedrag. En ze kent Defensie omdat ze er in 1997 zelf stage liep en er sinds 1998 veel functies vervulde. De laatste jaren werkt ze als senior adviseur bij het Kenniscentrum van de MGGZ.

x

De stagiaires van Langemeyer zijn zeventien tot twintig jaar oud. In de meeste gevallen gaat het om meisjes met een Turkse of Marokkaanse achtergrond. Allemaal volgen ze een administratieve opleiding van twee jaar (niveau 2) op mbo-scholen in Utrecht. De meisjes komen via Stagemarkt.nl, een internetsite voor mbo-leerlingen, bij de MGGZ terecht. 

Zelf doen

Een praktijkperiode (één stagiair per keer) duurt vier tot vijf maanden en beslaat viereneenhalve dag per week. Daarin doen de meiden alledaags werk als telefoon aannemen, agenda’s beheren, stukken kopiëren, post verzorgen, formulieren invullen, teksten uitwerken, documenten digitaliseren en bezoekers ontvangen. “In het begin kijken we over hun schouder mee”, vertelt Langemeyer. “Daarna moeten ze het zelf doen en evalueren we om de zoveel tijd.” 

Volgens Langemeyer blijkt elke keer weer dat veel studenten nauwelijks weten wat een stage inhoudt. “Ze willen gewoon aan de slag. Wáár, dat maakt ze niet uit.” Die gebrekkige voorbereiding komt door tijdgebrek. Maar ook door de scholen die volgens Langemeyer vaker met leerlingen over stages moeten praten. 

Begeleiden
Ayse Mutlu (links) en Marieke Langemeyer plegen regelmatig overleg.

Om beide partijen de weg te wijzen, geeft ze op mbo-scholen in Utrecht soms een gastcollege over het belang van een goede voorbereiding. Daarbij behandelt ze thema’s als ‘waarom wil je bij een bepaald bedrijf werken?’ ‘Voel je er een match mee en zo ja, waarom?’ Ook het belang van een goede sollicitatiebrief komt aan de orde. Langemeyer: “Nauwkeurig zijn, daar gaat het allemaal om.”

x
Stagaire
Ayse Mutlu: "Deze stage is een belangrijke stap op weg naar mijn loopbaan als secretaresse."

“Ik leer veel van Marieke”

De achttienjarige Turkse Ayse Mutlu beëindigde medio januari haar stage bij de MGGZ. Ayse is tweedejaars student van de secretaresseopleiding van het Rijksopleidingscentrum (ROC) Midden Nederland in Utrecht. Ze meldde zich bij de MGGZ, omdat andere organisaties geen plek voor haar hadden. Het leukste aan haar stage: klanten ontvangen bij een balie. “Ik word hier volwassen.” Ayse over Marieke Langemeyer. “Je kunt goed met haar praten en ik mag veel van haar. Zo leer ik veel.”

x