03

Dit artikel hoort bij: Pijler (opgeheven) 01

7 punten van Kok

Foto Rob Gieling

In de functies die hij bekleedde voordat hij bij Defensie kwam en commandant van het CDC werd, vertrouwde Leonard Kok zijn eerste indrukken over zijn nieuwe werk aan het papier toe. Dat deed hij altijd na honderd dagen. Als hoogste man van het CDC deed hij hetzelfde. Uit de bus kwamen 7 aandachtspunten waarvan Kok vindt dat het CDC daarmee aan de slag moet. 

x
1

Strategische kaart  |  Heisessies met het Managementteam (MT) moeten leiden tot een nieuwe strategische kaart voor het CDC.

x
2

Ondersteuning  |  Een heldere structuur van de frontoffice en eenduidige aanspreekpunten met een heldere architectuur van de backoffices bij alle diensten van het CDC. Dat om de samenhang in de ondersteuning optimaal te kunnen vormgeven. 

x
3

Eenduidige klachtenprocedures  |  Een klacht biedt kansen tot verbetering. Daarom moet er een eenduidige klachtenmelding en -afhandeling komen. 

x
4

Emancipatie van de ondersteuning  |  Het CDC is prima in staat om zelf zijn koers en richting te bepalen om het optimale ondersteunend commando binnen Defensie te zijn. Wij zijn de gesprekspartner als het gaat om ondersteuning. 

x
5

Focus bij sourcing  |  Paresto, de Dienst Vastgoed Defensie en het 'Defensiebreed' Bewakings- en Beveiligingssysteem worden voortvarend en volgens planning aangestuurd. Nieuwe onderwerpen zijn pas aan de orde na zorgvuldige overweging. 

x
6

Procesgerichtheid van het CDC omhoog  |  Door de methode Lean kan op plekken binnen het CDC het proces worden verbeterd. 

x
7

Samenwerken. Samen werken  |  Het CDC kan echt het verschil maken als het om ondersteuning bij Defensie gaat. Daarvoor is het cruciaal dat we onderling als CDC goed samenwerken. We moeten ook beseffen dat de andere onderdelen uit collega’s bestaan waar we mee samenwerken.

x