02

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 10

Maatregelen voor behoud personeel

De Koninklijke Marechaussee heeft door de groei van de taken en daardoor de groei van de organisatie elke collega keihard nodig. Eerder dit jaar is er daarom een aantal maatregelen genomen om nieuwe medewerkers te werven, maar ook om meer collega’s voor de organisatie te behouden. Zo is er bijvoorbeeld begonnen met het meer en eerder toezeggen van FPS3-aanstellingen. Maar hiermee zijn we er nog niet, het personeelsverloop blijft een aandachtspunt dat hoog op de agenda staat. Daarom zijn deze week een aantal nieuwe maatregelen aangekondigd.

De volgende maatregelen zijn genomen:

  • Premie voor behoud wachtmeesters(-1) met een Fase 2 en 3 contract

De uitstroom in de rang van wachtmeester is substantieel hoger dan in de andere rangen bij de Koninklijke Marechaussee. Er is sprake van een continu operationeel probleem. Veel expertise en ervaring op de werkvloer gaat verloren, maar ook coaching van het jonge personeel. Daarom wordt er een premie ingezet om deze irreguliere uitstroom te voorkomen. De premie bedraagt € 1.250,- (bruto) per half jaar voor 2019 en 2020.

  • Verruimde opleidingsmogelijkheden

Onder de medewerkers is de wens om ook in FPS fase 1 een studie te beginnen. Dit was tot op heden voor wachtmeesters en luitenants meestal pas mogelijk in FPS fase 2. Fase 1 diende ervoor om zich vakbekwaam te ontwikkelen. Maar inmiddels blijkt dat dit al snel in fase 1 bereikt kan worden. De opleidingsverzoeken voor collega's in FPS fase 1 worden dan ook toegestaan.

  • Extra bevoegdheden voor de commandant ten aanzien van opleidingen

Commandanten ervaren te weinig zeggenschap over de toekenning van persoonlijke opleidingen (art. 16 AMAR en art. 94 BARD) voor de medewerkers van hun brigade. Met deze maatregel kunnen de commandanten zelf beslissen over de vraag wie, wanneer, welke opleiding mag volgen.

Bovenstaande maatregelen zijn de eerste maatregelen die worden genomen naar aanleiding van een inventarisatie van de taskforce Behoud. De komende tijd worden nog meer maatregelen verwacht. Zie daarvoor ook de column van CKMar op pagina 6 van dit KMarMagazine.

Foto’s: archief Mediacentrum Defensie