Tekst Robert den Hartog
Foto Hans Roggen, Paul Tolenaar en korporaal Jasper Verolme

Gereedschapskist die steeds verder wordt gevuld

Operationele collega's krijgen een IGO-device van de baas. Nu gaat het om iPhone 6 Plus, maar het zou in de toekomst ook een ander apparaat kunnen worden. Vanaf begin september start de uitrol van de 4.000 IGO-devices onder leiding van kapitein Rob van der Kamp. Hij geeft een toelichting op het nieuwe 'operationele gereedschap' dat voor het einde van het jaar aan de man moet zijn gebracht.

Kapitein Rob van der Kamp leidt de uitrol van de IGO-devices.

Waarom krijgen alle operationele collega's een IGO-device?

"In deze tijd van nationale en internationale ontwikkelingen is het gebruiken van het IGO-device (informatiegestuurd optreden, red.) een operationele noodzaak. We zien dat andere opsporingsdiensten ook veranderen op technologisch gebied en willen aansluiting blijven houden. Het IGO-device is een persoonsgebonden uitrustingsstuk dat je pas inlevert als je de dienst verlaat. Een noodzakelijke tool om je werk nog beter te kunnen uitvoeren. De KMar werkt informatiegestuurd en straks kun je dus overal, altijd en snel over de gewenste informatie beschikken. Enerzijds dus een stukje efficiency, anderzijds brengt het IGO-device een stuk veiligheid. Je bent namelijk ook eerder op de hoogte van essentiële informatie."

Wat kunnen collega's met het IGO-device?

"Collega's kunnen gebruik maken van alle functionaliteiten die een smartphone heeft, dus telefoon, sms en internet. Daarnaast heb je ook toegang tot Mulan, de appstore van Defensie en kun je bij je e-mail op het mindef-account. Voor wat betreft operationele KMar-apps is er in eerste instantie de Hit-no hit-app. Daarmee is het mogelijk om op straat eenvoudige persoonsbevragingen te doen. Dus controleren of iemand voorkomt in een opsporingssysteem. Voor dieptebevragingen kun je contact opnemen met de Real Time Intelligence Desk (RTID). De Hit-no hit-app is slechts het begin. Zie het IGO-device als een gereedschapskist die steeds verder wordt gevuld."

Eenvoudige persoonsbevragingen kunnen collega's straks met het IGO-device doen, dieptebevragingen bij de Real Time Intelligence Desk (RTID).

Waarmee wordt het IGO-device verder nog gevuld?

"Uiteraard hadden we bij het uitrollen van de IGO-devices liever meteen meer apps gelanceerd. Aan de uitbreiding van de operationele applicaties wordt momenteel hard gewerkt. We hebben een roadmap ontwikkeld. Daar staan onder andere een uitbreiding van de bevragingsmogelijkheden in de Hit-no hit-app op. Maar op de planning staan ook een roosterapplicatie, een briefingstool en elektronische invoer van bijvoorbeeld paspoorten En niet te vergeten, het beschikbaar maken van de KOWA (KMar Operationele Werkvloer Activiteiten). Bij nieuwe toepassingen zullen de ervaringen van gebruikers een grote rol spelen."

De KMar werkt informatiegestuurd en je moet dus overal en altijd snel over de gewenste informatie beschikken.

Wanneer krijgen de collega's het IGO-device?

"Het Landelijk Tactisch Commando heeft een prioriteitenlijst gemaakt, waarop staat welke collega's als eerste het IGO-device ontvangen. Vanwege de aantallen is het namelijk niet mogelijk om iedereen tegelijk van een device te voorzien. De eerste 3 brigades zijn Oostgrens Midden, Oostgrens Noord en Limburg Zuid. Het Joint IV Commando (JIVC) ontvangt de devices van de leverancier en maakt de iPhones geschikt voor gebruik binnen de KMar. Daarna worden ze uitgeleverd aan de eenheid waar een aangewezen contactpersoon zorgt voor de verspreiding. Bij het in ontvangst nemen van het IGO-device zit een uitgebreide handleiding en een gebruiksovereenkomst."

Zijn er spelregels verbonden aan het gebruik van het IGO-device?

"Iedereen die het IGO-device in ontvangst neemt ondertekent een gebruiksovereenkomst waarin staat dat hij/zij professioneel en integer met het device zal omgaan. Je kunt er van alles mee, maar het is geen privé-toestel. Vanuit JIVC is er een lijst opgesteld met verboden commerciële apps. Als je een app wil installeren kijk dan goed of die niet op die lijst staat, anders wordt de beveiligde verbinding met het defensienetwerk verbroken. Collega's moeten realiseren dat het IGO-device een middel is dat is verstrekt om je te ondersteunen tijdens operationele werkzaamheden. Je mag er vanuit gaan dat iedereen weet wat wel en niet kan. Welke informatie wel en niet verstuurd en gedeeld kan worden met het IGO-device zonder dat het een gevaar vormt voor de operatie. Een stukje eigen verantwoordelijkheid."