01

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 02

Handen vol aan migratiestromen

Tekst Robert den Hartog
Foto sergeant Hille Hillinga, Phil Nijhuis, Bart Nijs en sergeant-majoor Maartje Roos

Hoofd cluster Grensmanagement Brenda Rooijackers

Vanwege de toegenomen migratiestromen richting Europa hebben veel EU-lidstaten de controle van hun binnengrenzen opgevoerd. Ook Nederland heeft maatregelen getroffen met als doel meer zicht te krijgen op de migratiestromen, mensensmokkel aan te pakken, mensonterende incidenten te voorkomen en de nationale veiligheid te bewaken. Daarom is de inzet van de Koninklijke Marechaussee sinds de zomer van 2015 flink uitgebreid. Hoofd cluster Grensmanagement Brenda Rooijackers licht de Marechaussee-inzet in Nederland toe.

Op welke manier is de KMar in Nederland betrokken bij de migratieproblematiek?

"De KMar is momenteel op veel fronten actief. Naast de reguliere grensbewaking spreken de MTV-controles het meest tot de verbeelding. Onlangs is besloten snelheidsbeperkende maatregelen in te voeren en de controles anders uit te voeren, zodat de collega's aan de grens een betere selectie kunnen maken van de voertuigen die ze willen controleren (zie ook pagina 2, red.). Maar ook op luchthavens (dedicated gatecontrol), aan de maritieme grens (bijvoorbeeld Hoek van Holland) en op het spoor is de KMar maximaal aanwezig en zijn de controlemomenten geïntensiveerd."

Een globaal overzicht van de marechaussee-inzet op de migratiestromen. (graphic x-media/mediacentrum defensie)

Op welke gebieden is er nog meer door de KMar geïntensiveerd?

"Naast de MTV-controles heeft de KMar tot taak het documentenonderzoek uit te voeren in het identificatie- en registratieproces in de asielprocedure. De KMar controleert bijvoorbeeld op de aanmeldcentra in Ter Apel en Budel reis- en identiteitsdocumenten van asielzoekers om zo het proces te versnellen en ook direct look-a-like fraude te kunnen onderkennen. Dit doet de Marechaussee ook op extra identificatie- en registratielocaties, zoals bij de politie in Amsterdam. Daarnaast zijn er meer intell-collega's ingezet, omdat de behoefte aan goede informatieproducten en prognoses groot is."

Beschikt de KMar over voldoende capaciteit?

"Het verruimen van de controlemogelijkheden heeft natuurlijk gevolgen voor de capaciteit. Het taakveldberaad, waar alle gezagdragers de prioriteiten voor de KMar bepalen, heeft vastgesteld dat de Marechaussee maximaal is ingezet. Verdere herprioritering in het takenpakket van de KMar is niet mogelijk, dus om extra werk te kunnen verzetten hebben we ondersteuning van andere organisaties nodig. Toen in september 2015 werd besloten het MTV uit te breiden, is bijvoorbeeld de hulp van Defensie ingeroepen in de vorm van searchteams van de landmacht en hondenteams van de luchtmacht. Zij ondersteunen bij het doorzoeken van vrachtwagens."

Is het optreden van de KMar succesvol?

"Jazeker, de uitbreiding van het MTV is zeker succesvol. De resultaten staan ook geregeld in de krant. Wekelijks onderkent de KMar mensensmokkelaars en houdt ze verdachten aan. De cijfers spreken voor zich. In 2015 zijn ongeveer 330 verdachten aangehouden, waarvan 200 tijdens het MTV. Na de uitbreiding van het MTV in september 2015 is het aantal aanhoudingen per maand toegenomen van 14 naar gemiddeld 23. Ook zijn er dit jaar al weer flink wat zaken opgelost, migranten uit benaderde situaties gered en mensensmokkelnetwerken opgerold."

Wat staat de KMar de komende tijd te wachten?

"Je kunt de nationale inzet van de Marechaussee niet los zien van de internationale ontwikkelingen op het gebied van de migratieproblematiek. Welke aanvullende maatregelen gaan de EU-lidstaten zelf nemen? En welk resultaat levert dat op? Hoe de migratiestromen zich de komende tijd gaan ontwikkelen is moeilijk te voorspellen. Dat heb je als organisatie ook niet in hand. Wat er voor de Marechaussee gaat veranderen is dus ook nog niet met zekerheid te zeggen, maar dat er veel van ons gevraagd blijft worden staat vast."