09

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 09

Achter de schermen

KMar ondersteunt in registratie van migranten

De toestroom van migranten naar Nederland is dit jaar enorm gestegen. Toen bleek dat het aanmeldcentrum van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in Ter Apel de toename van de hoeveelheid aanmeldingen niet meer alleen aankon, is er in het Brabantse Budel-Cranendonck een extra aanmeldcentrum geopend. Een speciaal team van de Koninklijke Marechaussee ondersteunt daar dagelijks de registratieprocedures. Hieronder een kijkje achter de schermen bij het aanmeldcentrum in Budel-Cranendonck. Scroll naar beneden voor meer informatie en foto's.

Vreemdelingen die de grens passeren worden eerst ondergebracht in een van de opvanglocaties van het COA ergens in het land. Vanuit dat opvangcentrum gaan ze naar Ter Apel of naar de centrale ontvangstlocatie op de voormalige Nassau-Dietzkazerne in Budel-Cranendonck. Daar verzorgt de afdeling Vreemdelingenpolitie Identificatie en Mensenhandel (AVIM) van de politie de registratie van de vreemdelingen. De GGD voert de verplichte tbc-controle uit en de Koninklijke Marechaussee checkt alle identiteitsdocumenten. Deze procedure duurt een aantal dagen. Ondertussen verblijven de migranten in speciale slaapzalen op het kazernecomplex.

Tekst: eerste luitenant Johanna van Waardenberg l Foto’s: Bart Nijs

In rap tempo

Het aanmeldcentrum is in rap tempo opgezet. De voormalige landmachtkazerne in Budel-Cranendonck is in een korte tijd omgebouwd tot een passende ontvangstlocatie. Het inmiddels afgestoten complex van Defensie biedt ruimte aan 200 personen. De migranten verblijven in de oude legeringsgebouwen. Daarnaast zijn bepaalde ruimtes compleet omgebouwd voor de inschrijfprocedures en onderzoekruimtes. Zo zijn er aparte kantoren gemaakt en zijn de ICT-verbindingen geoptimaliseerd.

Check

Nadat de migranten zijn aangemeld, start een intakegesprek met de AVIM. Intussen verdiept het marechaussee-team zich in de aangeleverde identiteitsdocumenten. Bij deze check onderzoekt een documentenspecialist of het paspoort/ID-bewijs van een vreemdeling echt is. Daarnaast controleren de collega's van de Marechaussee ook op look-a-likes, de foto wordt vergeleken met de persoon van wie het document is. Als het vermoeden bestaat dat een document vervalst is, gaat het onderzoek verder op de backoffice.

Backoffice

De documenten die bij de backoffice terecht komen, worden door de Koninklijke Marechaussee uitgebreid onderzocht met specialistische apparatuur. Zij bekijken de echtheidskenmerken van het document nauwkeurig. Ook registreren de documentspecialisten nieuwe trends op het gebied van vervalsing. Het Expertisecentrum Identiteitsfraude en Documenten (ECID) houdt alles bij in speciale systemen. Verschillende instanties hebben toegang tot deze dataopslagplaats. Het uitwisselen van deze gegevens over vervalsingen zorgt ervoor dat fraudeurs sneller worden gevonden.

Nauwe samenwerking

De collega's van de KMar werken in het aanmeldcentrum in Budel-Cranendonck nauw samen met ketenpartners. Samen met de AVIM, COA, IND, GGD zijn ze dagelijks druk in de weer met de inschrijvingen en het opstarten van de asielaanvraag. Iedere organisatie is verantwoordelijk voor een deel in de keten. Daarom volgen de vreemdelingen bij binnenkomst een vast traject om zo de aanmeldprocedure goed te laten verlopen. Bijkomend voordeel is dat de verschillende organisaties ook onderling informatie en kennis kunnen delen, wat weer voordelen heeft voor een snelle en correcte registratie van de vreemdelingen.