Toegankelijkheid

Defensie wil dat iedereen deze website kan gebruiken. Komt u toch een pagina tegen die niet toegankelijk is? Dan kunt u dit aan ons melden.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom moeten overheidssites voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1. Dat is bepaald in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. De overheidssites moeten over de toegankelijkheidseisen verantwoordelijkheid afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Hoe zorgen we voor een toegankelijke website?

Wij zorgen voor een goede toegankelijkheid van onze website door diverse maatregelen binnen onze (dagelijkse) processen:

  • Toegankelijkheid ‘by design’: toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw en redactionele proces van onze website.
  • Onderzoek: onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) de website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Kennis medewerkers: onze medewerkers houden hun kennis over toegankelijkheid op peil en passen dit toe waar nodig.

Onderdelen waarop de website niet voldoet

  • De meeste video's zijn niet toegankelijk. Defensie is bezig alle video's te ondertitelen en onderzoekt de mogelijkheden voor audiobeschrijving.
  • Technische toegankelijkheidsproblemen lost Defensie op dit moment niet op. Daarvoor wacht ze op de herbouw van het Platform Rijksoverheid Online op toegankelijke wijze. Dit gebeurt via de Dienst Publiek & Communicatie van het Ministerie van Algemene Zaken.

In de toegankelijkheidsverklaring magazines.defensie.nl staat op welke punten de website niet voldoet.

Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk blijkt? Neem dan contact op met de redactie via het contactformulier op www.defensie.nl.

Status toegankelijkheidslabel van Kiosk Defensiebladen. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.
Naar de Alle Hens